Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Vid alpernas fötter

Marken vid sidan om eller "framför" Alperna har alltid betraktats som jordbruksmark, där frukt och säd odlas och boskap betar. Under jord är det mineralrikt, efter inlandsisen, och ovan jord ger det bördiga landskapet utmärkt grund för välsmakande frukt.

Mostviertel, vid foten av Alperna © Österreich Werbung, Trumler
 I Österrike har Alperna två områden vid bergens fötter: det viktiga norra området som är både platt och kuperat, och sträcker sig mellan Alpernas norra del och Donau. Det norra området inbegriper Salzburger Flachgau, delar av Oberösterreich och Mostviertel i Niederösterreich. Det sydöstra området täcker delar av berget land i södra Burgenland och östra Steiermark.

I geologiska historien skapades Alplandskapet genom ett upp till 5.000 meter tjockt sedimentlager av lera, sand och grus, som kom från Traun-Enns-plattan. Formen av bergen får vi tacka istiden för. Idag är områdena vid Alpernas fot bördiga åkrar och ängar. Nu ger även det dagliga livet, med byggnader och bostäder landskapet sin prägel

Den norra foten av Alperna
I Traunområdet i Oberösterreich, där även floden med samma namn mynnar, dominerar de karaktäristiska fyrkantsgårdarna. Fyra byggnader byggs samman till en mangård och i mitten ligger en öppen innergård. Vissa fyrkantsgårdar har i stället för hus byggt ihop byggnader med mur eller staket. Här bodde en gång människor och djur sida vid sida tryggt skyddade från både väder och fiender, men idag är många hus bara bostäder. I området kring Inn är dessa hus mycket vanliga. I området kring Mostviertel (mustkvarteret) görs mycket äppel- och päronmust, från fruktodlingarna i området, och detta har gett området dess namn.

Den östra foten av Alperna
Den östra delen börjar vid Leitha-bergen som är en 35 km lång och 5-7 km hög del av alperna som löper längs med Wiens dalgång och förbinder Alperna med Karpaterna. Den sträcker sig sedan över södra Burgenland och södra Steiermark till de östra delarna av Steiermark. Det för Österrikiska förhållanden mycket milda klimatet är utmärkt för vinodling. En annan specialitet i regionen är pumpafröoljan. I östra Steiermark finns dessutom Österrikes viktigaste äppelodlingar, hör görs utmärkt fruktsaft eller must, men den fina kvaliteten på frukten gör att också exporteras.

Thermalområdet
Thermalområdet i östra Steiermark och den angränsande södra Burgenland är tack vare flertal källor och det varma klimatet ett populärt semesterområde. Här njuter inte bara österrikarna själva av alla SPA-anläggningar, utan även gäster från de angränsande länderna kommer hit. Här sprudlar det varma vattnet genom det mjuka landskapet och den frodiga marken ger den bästa frukten, vilket även omfattar vindruvorna till vinodlingen. Området sträcker sig från Jogl-bergsområdet i norr över östra Steiermark till gränsen mellan Österrike, Ungern och Slovenien.