Vid alpernas fötter

Marken vid sidan om eller "framför" Alperna har alltid betraktats som jordbruksmark, där frukt och säd odlas och boskap betar. Under jord är det mineralrikt, efter inlandsisen, och ovan jord ger det bördiga landskapet utmärkt grund för välsmakande frukt.

Vid alpernas fötter