Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Arkitektur med internationell krydda

Österrikes rykte som en kulturellt framstående nation vilar på fler meriter än de musikaliska, litterära och konstnärliga. Landet kan även skryta med många bragder inom arkitektur och byggnadskonst. I likhet med alla andra konstarter har den österrikiska arkitekturen alltid influerats av och utvecklats i samspel med främmande kulturer. Både barockstilen och det som kallas "Franz-Josepf"-stil har haft sina höjdpunkter. Under de senast tjugo åren har arkitekturen i Österrike upplevt ett nyväckt intresse.

Arkitektur i Vorarlberg © Österreich Werbung / Peter Burgstaller
Arkitektur i Vorarlberg © Österreich Werbung / Peter Burgstaller
Statsoperan i Wien © Österreich Werbung/Viennaslide
Statsoperan i Wien © Österreich Werbung/Viennaslide
Vy över Salzburg © Salzburg Tourismus
Vy över Salzburg © Salzburg Tourismus

Platsen där Salzburger Doms Salzburgs katederal restes 1620 hade förmodligen likheter med Babels Torn från bibelns fabler. Området kryllade av arbetare, vilsna soldater, slitna bärare och barska förmän. Och så, i händelsernas centrum, mästerarkitekten från Italien som ledde arbetet med fast hand. Santino Solari var uppenbarligen en upptagen man under den här perioden. Utöver att leda återuppbyggnaden av den år 1598 nedbrunna Salzburg katedral ansvarade han för att renovera stadens skyddsmurar och övriga förstärkningar. Under följande årtionden kom många andra italienska arkitekter att göra som Solaris och låna ut barockarkitektur till österrikiska byggprojekt, för vilken Österrike är känd för än idag. I Wien ägnade sig Filiberto Lucchese åt kyrkan vid Am Hof och Hofburg slotts Leopold-flygel, Carlo Antonio Carlone byggde om klostret Stift Sankt Florian, vid Linz, till ett barock-underverk och Domenico Martinelli gav det wienska trädgårdspalatset Gartenpalais Liechtenstein elegans och värdighet.

Under barockens tidevarv kunde kungligheter, adelsmän och förnämare biskopar köpa sig egna arkitekter på ungefär samma sätt som dagens fotbollsklubbar förvärvar nya spelare. Italienarna var uppenbarligen minst lika heta då som nu. Johann Lucas von Hildebrandt, ursprungligen från Genua, är en av de arkitekter som lämnade mest bestående avtryck på Österrikes kulturhistoria och arkitektur. Hildebrandt, som dök upp i Wien för första gången 1696, är tveklöst värd sin plats i arkitekturhistorien. Den produktive Hildebrandt utförde betydande arbeten på bland andra St Peterskyrkan och slotten Belvedere, Schwarzenberg, Laxenburg och Hof i Wien samt  Slott Mirabell i Salzburg.

Kunglig konkurrens och yttre influenser
Det oöverträffade kulturutbytet kan härledas till de konstnärligt intresserade kejsarna Leopold I, Joseph I och Karl IV. Kejsartrion hade även en politisk baktanke med satsningarna på arkitektur. För dem gällde att under inga omständigheter halka efter den franske kungen Ludwig XIV, som onekligen satt ribban högt med sitt Versaille och flera andra uppseendeväckande byggnader. Österrikarna lät därför bygga spektakulära byggnader som barockslottet Schönbrunn.
Barockeran gav onekligen den österrikiska arkitekturen en välbehövlig vitamininjektion. Landets arkitekter och byggherrar hade alltför länge arbetat i ett vakum och målmedvetet hindrat att influenser från Medelhavsregionen nästlade sig in i den förhärskande arkitekturstilen. Barocken markerade början på ett vidlyftigare och friare kulturutbyte, något som bland annat innebar att österrikiska påfund och idéer fick spridning även utanför landets gränser. 
 
Under kejsarinnan Maria Theresias tid som regent gjorde Weiner-klassismen sitt definitiva intåg på världsarenan och österrikisk arkitektektur var nu populärare än någonsin. Österrikes inflytande blev än mer påtagligt under 1800-talets andra hälft. I imperiet Österrike-Ungern växte städerna under explosionsartade former. Stadsmurar och skyddsvallar raserades samtidigt som paradgator, torg och mötesplatser byggdes upp. För första gången började man också satsa på anständigt och prisvärt boende för den växande storstadsbefolkningen. Riktmärket under denna expansiva period var alltjämt Wien, där imperiets storslagna sidor avspeglades i de pampiga fasaderna längs Ringstrasse. De främsta och mest namnkunniga arkitekterna i hela Europa lockades till Wien och Habsburgarna hov. Gottfried Semper som tidigare arbetat i Dresden och Zürich är ett exempel.
 
En annan arkitektstjärna som hamnande i Wien var danske Theophil Hansen. Hansen hade förälskat sig i klassisk arkitektur under sin tid i Aten. I Wien fanns gott om tillfällen att omsätta de grekiska och romerska influenserna i praktiken. Vid den här tiden fick också städer som Prag, Brno, Krakow, Lviv, Trieste, Zagreb, Bratislava och Budapest en "makeover". Den så kallade “Francis Josef"-stilen med sina väldiga offentliga byggnadskomplex, museum, operahus och konserthallar slog igenom ungefär samtidigt. Jugendstilen (1890-1910), som utvecklats och växt fram i Wien, blev väldigt inflytelserik över hela Europa och till och med på andra sidan Atlanten under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Landets arkitektur idag
Idag kan den wienska Jugendstil (1890 – 1910) fortfarande beskådas på några av de bostadshus som finns i området kring Naschmarkt, och inte minst på Kirche am Steinhof och  Wiener Secessions karaktäristiska guldkupol.

Österrikisk arkitektur har under de senaste 20 åren vaknat till liv, och det med besked. Arkitekturintresserade besökare kan beskåda målande exempel om de har vägarna förbi futuristiska byggnader som Kunsthaus in GrazLentos-Museum och Ars Electronica Center i Linz samt de supermoderna regeringskvarteren i St. Pölten. Provinsen Vorarlberg har utvecklats till en nod för innovation och entreprenörsanda. Området har också gett upphov till en ny träinspirerad arkitekturstil som nu sprider sig över Europa. Den nya inriktningen bygger på tanken att varje byggnad är del av sin omgivning och bör harmoniera med lokala traditioner och föreställningar. För till syvende och sist, arkitekturen skapas av människan, för människan. Inte tvärtom.

Arkitektoniska höjdpunkter i Österrike