Res utan hinder

Semester utan hinder – ett önskemål som Österrike gärna vill erbjuda även sina handikappade gäster.

Handikapp-anpassade resor i Österrike