Tyrolen – vandra på örnens vingar

Utmaning för dig som vill vandra! 1 480 kilometer fördelade på 126 dagsetapper och 87 000 höjdmeter ‒ den populära vandringsleden Adlerweg går genom hela regionen och har formen av en stiliserad örn.

Vandra längs Örnens Väg - Adlerweg