Valuta och växling

Som medlem i Europeiska Unionen, EU, är Österrike även en del av den monetära unionen, vilket betyder att Österrike har infört euro som valuta.

Valuta och växling