Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Benediktinerklostret Admont
Insidestips från Österrikes Turistbyrå

En barockpärla möter typisk modern konst. 70 000 restaurerade böcker och freskmålningar i det praktfulla biblioteket möter verk av Erwin Wurm, Rudi Molacek och Lois Renner.

Klosterbiblioteket i stiftet Admont, Steiermark © Österreich Werbung/Trumler

Det spännande konceptet, där Benedictine-traditionen möter modern kulturellt särdrag, grundar sig på benediktinernas intresse för samtida konst och kultur. Benediktinerklostret Admont har inte bara världens största klosterbibliotek, utan har sedan 1997 fokuserat allt mer på kyrkans opinionsbildande konst.

Med museet "Museum für Gegenwartskunst" har klostret skapat ett modernt ramverk för över 100 konstnärer, som sammansätts tematiskt efter varande utställning. Förutom förvärvet av modern konst inbjuder konstnärerna besökarna välkomna att själva skapa egen konst i samband med "Residence-programmet." En del av klostrets insamling sker här och går under namnet "Made for Admont".

För denna exemplariska förbindelse mellan modern konst på hög nivå och antikt kulturarv har Benediktinerklostret Admont mottagit det österrikiska museumpriset 2005.