Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Modern konst i Salzburg
Insidestips från Österrikes Turistbyrå

Varje år tillkommer ett nytt verk och träder i dialog med Mozartstadens arv från barockperioden. De nya spänningsfälten som då uppstår utmanar till diskussion.

City of Salzburg  © Salzburg Info
Sedan 2002 uppdrar Salzburg Foundation åt kända samtida konstnärer att utföra installationer på den offentliga arenan. Inom ramen för “walk of modern art“ besiktigas och diskuteras konstverken på den offentliga arenan. De har skapats av Anselm Kiefer, Stephan Balkenhol, Marian Abramovic, Markus Lüpertz, Mario Merz, James Turell och Tony Cragg.Guidningen, som tar två timmar, äger rum varje första lördag i månaden.
www.salzburgfoundation.at