Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Obvezno oblikovanje intervencijskega koridorja

Od 1. januarja 2012 je na avstrijskih avtocestah ter hitrih cestah obvezno oblikovanje intervencijskega koridorja.

 © www.asfinag.at

V primeru zgoščenega prometa in zastojev so udeleženci v prometu dolžni na delu vozišča, natančneje med posameznimi voznimi pasovi, oblikovati intervencijski koridor, ki omogoča hitro napredovanje intervencijskih vozil. Sam koridor lahko uporablja le policija, gasilci, reševalna vozila, služba za vzdrževanje cest in služba za pomoč na cesti. Nezakonita vožnja po intervencijskem koridorju je kazniva!

Več informacij o intervencijskem koridorju je na voljo na spletnih straneh www.rettungsgasse.com in www.asfinag.at.