Please choose Language or Country
or
Ledenik v Avstriji

Podnebje

Avstrija leži v zmernem pasu na prehodnem območju z vplivi atlantskega in celinskega srednjeevropskega podnebja. Štirje letni časi imajo tipične temperaturne in podnebne značilnosti.
Zaradi topografske raznolikosti in relativno velike razpotegnjenosti v smeri zahod-vzhod razlikujemo tri bistvena podnebna območja:

Vzhod: panonsko podnebje s celinskimi vplivi: malo padavin, vroča poletja, a le zmerno hladne zime.Gorske regije: alpski podnebje: obilo padavin (izjema notranje alpske dolinske lege kot npr. zgornja dolina Inntal), kratka poletja, dolge zime.

 Preostalo območje države: prehodno podnebje z atlantskimi vplivi (na zahodu) in celinskimi vplivi (na jugovzhodu).

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.