Dunajske pesmi in šramelska glasba

Kar zveni starodunajsko, ni rečeno, da je na Dunaju tudi nastalo – primer sta dudlanje in šramelska glasba, ki so ju na Dunaj prinesli s podeželja.

Wiener Lieder und Schrammelmusik