Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Vsi članki na temo Moderna arhitektura

Umetnostnozgodovinski muzej, Dunaj © Österreich Werbung/Kalmar

Muzeji in galerije

Muzej v današnji obliki je otrok razsvetljenstva. Seveda so umetniške zbirke obstajale tudi že v preteklosti, vendar pa so se večinoma nahajale v zasebnih lasti, zato so bile javnosti nedostopne. Od 18. stoletja naprej so se počasi začeli zavedati pomena tovrstne oblike izobraževanja in hkrati odpirati vedno več zbirk tudi za širšo javnost. Za Avstrijo se je tovrsten razvoj začel s cesarjem Francem I. Štefanom, soprogom Marije Terezije.

Muzeji in galerije v Avstriji
Več člankov