Gornjeavstrijski deželni muzej

Že leta 1833 kot društveni muzej ustanovljeni Zgornjeavstrijski deželni muzej je šele leta 1895 dobil svojo prvo osrednjo zgradbo, "Francisco-Carolinum", ki danes kot Deželna galerija hrani sodobno umetnost v povezavi z zvezno deželo Zgornjo Avstrijo.

Preberi več