Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Bulletin online

Kot informacijski medij Österreich Werbung je bulletin več let ponudnik idej in trendni kompas za avstrijski turizem.

Bulletin se predstavlja kot turistična revija s širokim spektrom storitev in se ciljno razpošilja  nosilcem odločitev v avstrijski turistični panogi.

Preusmeritev na nemško stran Österreich Werbung