Please choose Language or Country
or
Franza Liszta pokladáme za pôvodcu úplne novodobej klavírnej hudby a skladateľského štýlu poukazujúceho na budúcnosť.

Franz Liszt – vizionársky kozmopolita

iAustria Kultur

 

Bildrechte

Österreich Werbung betreibt unter den Hauptdomains www.austria.info bzw. www.austriatourism.com Websites, die in erster Linie der Bewerbung Österreichs als Fremdenverkehrsland dienen.