Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Ľudová slovesnosť v Rakúsku: oddanosť tradícii

Rakúsko je fascinujúcim príkladom krajiny, s vernosťou tradíciám: v úzkej previazanosti s prírodou a dôrazom na vernosť hodnotám – k tradícii a k etikete - mení kontrasty na súzvuk a protiklady štýlovo zjednocuje do celku, lahodiaceho všetkým zmyslom.

 © Österreich Werbung/Trumler
Ďalšie články