Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Plánujte

An apple farmer in Styria

Krajina & Ľudia

Tak, ako sa navzájom líšia krajiny, tak sa navzájom líšia i ľudia. Niekedy sa človeku dokonca dostane do uší, že obyvatelia najbližšieho údolia sú vraj charakterovo úplne iní. V jedinom sú však všetci jednotní: každý región je pevne presvedčený, že je úplne ale úplne jedinečný. Pričom táto hrdosť je predsa i opodstatnená – veď predsa temer každý región má svoje vlastné špeciality, náruživých vizionárov a špičkové produkty.

Krajina & Ľudia
Ďalšie články