Tanečné leto Innsbruck

Počas Tanečného leta predvádzajú medzinárodné hviezdy tanečnej scény fascinujúce choreografie: od klasického baletu až po akrobatickú avantgardu. Otvorenie Tanečného leta 2014 sa bude konať 27. júna „Dlhým dňom tanca“.

Tanečné leto Innsbruck