Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Turistika v Rakúsku

Rozmanitosť turistických chodníkov – od pohodlnej cesty pre milovníkov pôžitkov po náročnú vysokohorskú turistiku – v ničom nezaostáva za rôznorodosťou skúseností, ktoré môžete získať počas Vašej dovolenky v rakúskej prírode. Na tomto mieste nájdete malého „sprievodcu“ pre Vašu ďalšiu dovolenkovú turistiku.

Walking by Lake Schwarzsee © Österreich Werbung / Peter Burgstaller
Potulky po horských lúkach a chatách, Salzbursko © SalzburgerLand Tourismus

Horolezectvo a turistika v Rakúsku

"Pešo sa dá lepšie pozerať ", tvrdí maliar Paul Klee. O pocite seba samého, o intenzívnejšom vnímaní vôní, zvukov z okolia. A do tej miery, do akej nás núti chôdza rozhodnúť sa, berieme i sami seba akosi intenzívnejšie na vedomie. A čím rozmanitejšie sú rozhodnutia, ktoré pešia turistika umožňuje, o to viac je ciest, akými sa pri vypracovaní ponúk pre peších turistov Rakúske odvetvie cestovného ruchu uberá.

Horolezectvo a turistika v Rakúsku
Ďalšie články