„Biosférický park UNESCO“ Großes Walsertal

Große Walsertal vo Vorarlbersku je známy pod zvučným menom „biosférický park UNESCO”. Regióny, ktoré sa skrývajú za týmto označením a môžu slúžiť ako vzor ostatným oblastiam, sa zameriavajú predovšetkým na trvalo udržateľný rozvoj a usilujú sa o dosiahnutie rovnováhy medzi potrebami človeka a ochranou základných prírodných hodnôt.

Viac info