Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Moderna v Salzburgu
Mimoriadne odporúčania redakcie

Barokové dedičstvo Mozartovho mesta vstupuje opakovane do dialógu s každoročne pribúdajúcimi dielami éry, v ktorej žijeme. Novovytvorené styčné plochy sú trvalou výzvou do diskusie.

Walk of Modern Art v Salzburgu © Tourismus Salzburg/S. Siller
Už od roku 2002 poveruje kultúrny fond mesta Salzburg Foundation významných súčasných výtvarníkov inštaláciami vo verejných priestoroch.

Pri potulkách – walk of modern art“ – sa dostáva hosť do kontaktu s umeleckými dielami priamo vo verejných priestoroch, môže si vymeniť názory o objektoch a ich tvorcoch, ktorými sú: Anselm Kiefer, Stephan Balkenhol, Marian Abramovic, Markus Lüpertz, Mario Merz, James Turell a Tony Cragg. 2-hodinová prehliadka sa koná každú prvú sobotu v mesiaci. 

www.salzburgfoundation.at