Všeobecné informácie o cestnej premávke

Rakúsko má výborne dobudovanú sieť diaľnic a ich napojenia na rýchle i okresné komunikácie, nadväzujúce na sieť susediacich štátov. Všetky hraničné prechody (diaľničné i nediaľničné) sú prejazdné bez časového obmedzenia.

Viac info