Národný park Neziderské jazero

Stepný Národný park, o ktorý sa spoločne starajú a ktorým zároveň prechádza i štátna hranica Rakúska a Maďarska, bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu v roku 1993. Jeho vodné plochy, lemované rozsiahlym tŕstím, lúkami a slanými močiarmi, s prirodzenou periodicitou vysušovania a napĺňania, patria medzi najfascinujúcejšie prírodné útvary v Európe.

Viac info