Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Prehliadky pre deti

Sprostredkovanie umenia a kultúry – toto zaklínadlo je pre deti abstraktným pojmom, ktoré je potrebné zrozumiteľne deťom vysvetliť. Spektrum ponúk je široké: od pochopenia súvislostí, až po zážitky z keltského okruhu. V kultúrnej ponuke pre deti sa dostanú spravodlivo k slovu i starí Gréci, ba i rytieri z hradu cti a slávy Ehrenberg.

Ríša malých obrov St. Jakob im Walde © www.kraeftereich.at
Ďalšie články