Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku
close
Please choose your country:
Or choose your language:

V súlade s prírodou

Zodpovednosť za životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj spôsobu života sa stáva čoraz doležitejšou súčasťou. Siahnutie po bioproduktoch, separovanie odpadu a šetrenie energie sa stalo samozrejmosťou pre čoraz vyšší počet ľudí. A kto sa správa voči životnému prostrediu macošsky doma, predstavuje vysoké ekologické bremeno i počas dovolenky.

Dandelion meadow
Ďalšie články

Interaktívna mapa Rakúsko

Zavrieť náhľad