Please choose Language or Country
or

Z Álp do nížiny: rieka Inn

Najvýznamnejší prítok horného Dunaja, dlhý celkom 510 km: rieka Inn. Popri toku Innu sa postupne premietajú všetky krajinné formy, aké si vieme predstaviť – od panorám alpských veľhôr až po pokojné podunajské údolia.
Prameň rieky Inn zurčí z hĺbky švajčiarskeho údollia Engadinu pri priesmyku Malojapass a do Rakúska vteká pri Nauderse, kde najprv tečie úzkym údolím „Najvyššieho súdu" ("Oberen Gerichts") pozdĺž horstva Samnau. Pri Landecku sa rozširuje údolie Oberinntal, ktoré sa kedysi pôsobením „Inntalskeho ľadovca" vyformovalo do údolia Trogtal, s U-profilom a strmými skalnými stenami.


Údolie rieky Inn bolo osídlené už od praveku - pri Innsbrucku sa našli stopy osídlenia z najmladšej doby ľadovej. Inn bola vždy dôležitá: pre regionálny obchod i pre dopravu mimo tuzemsko, cez horné údolie Innu viedla dokonca dopravná tepma starých Rimanov Via Claudia Augusta. Neskôr sa tento pôvabný región stal jablkom sváru medzi Bavormi, Tirolmi a ríšou Habsburgovcov a miestom výbojov počas tirolského hnutia za nezávislosť v roku 1809. Svedkami vrtkavých dejín nie sú iba pevnosti - napr. Landeck a Kufstein, ale i nádherný dvor Hofburg v Innsbrucku, patricijské domy, na ktoré sú pyšné najvýznamnejšie mestá pri rieke, napr. Landeck, Imst, Hall in Tirol, Schwaz, Wörgl a Kufstein.

Skvostné meštianske domy v Schärdingu
Pod hlavným mestom spolkovej krajiny Tirolska - Innsbruckom - začína široké úrodné dolné údolie Innu - Unterinntal. Odtiaľto a tu síce vanie teplý južný vietor a bolehlav - föhn, vďaka ktorému sa však výborne darí pšenici, kukurici i ovociu. Silnejšie industrializované územie Unterinntal sa považuje za najhustejšie osídlené oblasti Rakúska. Pri Kufsteine sa Inn prediera napokon cez vápenné útesy pohoria Kaisergebirge a preteká cez Bavorsko aby od ústia Salzachu do Innu vytvoril prirodzenú hranicu Rakúska s Nemeckom.

Tomuto úseku rieky dodáva pečať množstvo elektrární. Najvýznamnejším mestom regiónu je hornorakúsky Schärding so svojimi skvostnými meštianskymi domami, vybudovanými medzi 16. až 19. stor. Pri Passau sa napokon rieka vlieva do Dunaja, ktorého prietok sa tak viac ako zdvojnásobuje. Celková dĺžka toku Innu na rakúskom teritóriu je 183 km.

Z Álp do nížiny: rieka Inn

Špecialisti na dovolenkuMalé historické mestá na rieke Inn:
Schärding, Kufstein, Hall in Tirol, Imst
www.khs.info

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.