Please choose Language or Country
or

Národný park Thayatal / údolie rieky Dyje

V dôsledku „železnej opony“ zostalo toto údolie, ktoré tvorí súčasť hraníc s Českom temer panensky nedotknuté. Vzhľadom na polohu v hraničnom pásme ale i kvôli nedostupnosti zostalo 90% lesných plôch národného parku Thayatal a údolia ušetrených pred nešetrnými zásahmi drevorubačov a lesníkov.
Na tomto pomerne malom území rastie temer polovica všetkých domácich rakúskych rastlín. V iných prírodných celkoch Rakúska je na prechod do iného lesného prostredia potrebné prekonať podstatne väčšie vzdialenosti. V údolí rieky Dyje niekedy stačí krátka prechádzka popri jej vlniacom sa toku a za najbližšou zákrutou má les náhle iný charakter.

Niekoľko zeleňou prerastených ruin a hradov pripomína doby, kedy sa tu nežilo tak pokojne, ako dnes. Čo bolo ešte pred pár rokmi nemysliteľné, je dnes úplne jednoduché. Časť Národného parku sa nachádza na českom území a pri turistickej prechádzke alebo cyklistickej túre ho môže každý objaviť a obdivovať.
www.np-thayatal.at

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.