Please choose Language or Country
or
Mierne podnebie, stepná krajina oblasti Seewinkel, príjemné vinohrady, dediny so starými roľníckymi dvormi – to je charakteristika panónskej nížiny.
Najväčšia časť panónskej nížiny leží v Rakúsku. Je obkolesená Alpami, Karpatmi, Balkánom a Dinarisským pohorím a obtekajú ju Dunaj a Dyje. V Rakúsku je severné Burgenland, hlavne Neziderské jazero s oblasťou Seewinkel časť Panónska. Pre túto nížinu je typické relatívne suché podnebie s horúcimi letami, nie príliš studenými zimami a množstvom slnka – a kvôli 300 slnečným dňom do roka získalo Burgenland dokonca prívlastok „Krajina Slnka“.

Vinohradníctvo
Podnebie je priaznivé i pre vinohradníctvo. Regióny s vinárskou tradíciou Neusiedler See a Neusiedler See-Hügelland obrábajú viac ako štvrtinu všetkých rakúskych vinohradníckych plôch a združujú sa do 7.000 vinohradníckych podnikov. Tu sa dá nájsť neuveriteľná mnohorakosť bielych a červených špičkových vín, angažovaných mladých vincúrov a nezabudnuteľnej architektúry vínnych pivníc. Na rovnakej úrovni sa teda pestuje i zvykoslovie pestovania hrozna. Vo vinohradníckych obciach na severnom pobreží Neziderského jazera sa oslavujú meniny patróna spolkovej krajiny Martina (11.11.) viacdenným „uctievaním“ = "Martiniloben", jedným z najväčších vinohradníckych sviatkov v Rakúsku vôbec. A pri „Slávnosti 1.000 vín“ v Eisenstadte sa stretnú na sklonku augusta priatelia vína pri hudbe a pôžitku z vína.

Šedý hovädzí dobytok & stredoázijská ovca
Najcharakteristickejšie sa prejavuje panónska flóra a fauna na Neziderskom jazere a na slanej stepi v oblasti Seewinkel. Tento kút zeme na východnom brehu Neziderského jazera sa považuje za jeden z najvýznamnejších stepných území v Európe. Tu sa nachádza i 45 "mokradí" – malých jazierok z obsahom solí, ktoré -  podľa ročného obdobia a počasia – dosahujú hĺbku vody od 0 do 70 cm.

Neziderské jazero je najzápadnejším stepným jazerom v Európe a zároveň najväčším jazerom Rakúska. Jazero je 33,5 km dlhé, 12 km široké a jeho hĺbka dosahuje nanajvýš 180 cm. Vrátane tŕstia po obvode zaberá rozlohu 285 km², z toho 220 km² pripadá Rakúsku a zvyšok maďarskej strane. Jazero je centrom spoločného národného parku, zaberajúceho na rakúskom území 90 km² a kde sa okrem domácich zvierat ako napríklad šedého dobytka a stredoázijskej ovci darí o.i. 300 druhom vtáctva. Informačné centrum národného parku usporiadava pravidelne zaujímavé prírodovedné exkurzie pre mládež i stárež.

Bociany v Ruste & operety v Mörbischi
V roku 2001 vyhlásilo UNESCO región Neziderského jazera s hraničiacimi oblasťami v Rakúsku a Maďarsku za súčasť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Odvtedy tam patrí i staré mesto Rust preslávené bocianimi hniezdami. Takisto Mörbisch, je priateľom opery známy kvôli festivalu so scénou na vodnej hladine. Rovnako známym sa stáva i Rímsky kameňolom v St. Margarethen, kde sa konajú operné slávnosti a pašie, ktoré sa rovnako dostali do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.
Každodenné a remeselnícke historky v celom rade obcí okolo jazera sa citlivo dokumentujú v dedinskom múzeu vo voľnej prírode - Dorfmuseum  Mönchhof. Viac o pohnutých dejinách tohto regiónu sa dozviete pri prechádzke naprieč hlavným mestom Spolkovej krajiny Burgenland – Eisenstadtom, ktoré za celý rad zo svojich pamätihodností, napr. za barokový zámok vďačí rodu Esterházyovcov. Tento panovnícky rod v 17. storočí významne postúpil na spoločenskom rebríčku a stal sa najmocnejším v severnom a strednom Burgenlandsku. Na stopy jeho činorodosti naďabíme dnes na ceste loďou cez Panónsko na každom kroku....

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.