Please choose Language or Country
or
Kombinácia ochranného múru a výstavného priestoru robí Alpinárium v Galtüre a jeho architektúru jedinečnou stavbou v celej Európe.
Zvnútra osvetlený kamenný kruh vo vstupnej hale a presklená fasáda s alabastrovým kameňom symbolizujú súčasne fascinujúce a hrozivé sily prírody. Túto silu prírody zažilo v roku 1999 lyžiarske stredisko Galtür na vlastnej koži. Lavínové nešťastie zobralo dedine ľudí, domy a nádeje. O to pozoruhodnejšia je znovuvýstavba dediny.  

Lavínový múr dlhý 345 m a vysoký miestami až 19 m integruje nielen umenie a kultúru, ale imponuje aj moderným stvárnením vo vnútri a vhodnou vonkajšou architektúrou, ktorá je v súlade s prírodou a miestnym koloritom. Ďalšie body, ktoré súvisia s horami, stvárňujú alpské signálne farby žltú a čiernu, modrá črepina skla zobrazuje ľad z ľadovca na barovom pulte v kaviarni „Gefrorene Wasser“ ako aj skalná stena. Výstava „ŽIVOT NA HORÁCH – fascinácia snehom – mýtus lavína“ ukazuje hory ako výzvu pre ľudí, ale aj ako zdroj mýtov a rozprávok, miesto na doplnenie síl a nájdenie pokoja. 

www.alpinarium.at

Bildrechte

Österreich Werbung betreibt unter den Hauptdomains www.austria.info bzw. www.austriatourism.com Websites, die in erster Linie der Bewerbung Österreichs als Fremdenverkehrsland dienen.