Please choose Language or Country
or
Barokový skvost hostí súčasné umenie. 70000 reštaurovaných kníh, stropných fresiek a sôch v opulentnej čitárni knižnice v spoločnosti diel súčasných rakúskych umelcov - Erwina Wurma, Rudiho Molaceka a Loisa Rennera.
Prekvapivý koncept spojenia benediktínskej tradície a kultúrnych aktualít, vyplývajúci z konfrontácie admontských benediktínskych mníchov s umením a kultúrou súčasnej doby. Kláštor Admont, v blízkosti štajerského mesta Liezen, sa pýši nielen najväčšou kláštornou knižnicou na svete, od roku 1997 sa čoraz viac orientuje na mecénske aktivity cirkvi, ktoré majú dlhé historické korene.

Založením múzea moderného umenia tak kláštor Admont vytvoril moderný rámec pre diela viac ako 100 umelcov, ktoré sa vždy prezentujú tematicky zoskupené na zvláštnych výstavách. Okrem stálej akvizičnej činnosti pozýva program pod názvom Artists in residence umelcov mladšej a strednej generácie na tvorivý pobyt do kláštora, kde sa venujú tvorbe diel inšpirovaných geniom loci.

Všetko, čo vznikne v rámci programu Artists in residence sa dostane do kláštorných zbierok pod značkou Made for Admont. Za toto vzorné spojenie mimoriadne kvalitného moderného umenia s dávnym kultúrnym bohatstvom bol benediktínsky kláštor Admont odmenený Rakúskou cenou pre múzea za rok 2005 (Österreichischer Museumspreis 2005).

www.stiftadmont.at

Bildrechte

Österreich Werbung betreibt unter den Hauptdomains www.austria.info bzw. www.austriatourism.com Websites, die in erster Linie der Bewerbung Österreichs als Fremdenverkehrsland dienen.