Please choose Language or Country
or
Programnostro zameraný na podporu zdravia. Budúcnosť trvalo udržateľného stavu duševnej i fyzickej pohody sa nájde hlavne v Tirolsku.
Zmeny sa prejavujú iba pozvoľna, ale podstatné je, aby nastali všade. Nechajte sa preto do centra zdravého životného štýlu Lanserhofu „odbeamovať“, ako to našepkáva i jeho architektúra.

Harmonické formy, prírodné materiály, príjemné farby, hygienické hladké podlahy bez škár a absolútne detailná starostlivosť. Koncepciu „Centra  medicíny budúcnosti“ navrhla architektka Dr. Regina Dahmen-Ingenhoven z Düsseldorfu. Vytvorila tak futuristické medicínsko-terapeutické a na pestovanie krásy zamerané centrum o rozlohe 1.500 m², vyrážajce dych svojou inteligentnou originalitou a dôslednými riešeniami. Efekt „zmeny tapety“, ktorý má vyvolať v podvedomí túžbu a ochotu zmeniť životný štýl a udržiavať si ho, nastáva temer okamžite.

Pretože o dosiahnutie trvalého účinku v oblasti zmeny životného štýlu v tirolskom centre zdravia Lanserhof, ktoré si za 20 rokov existencie získalo výbornú reputáciu v oblasti regeneračnej a preventívnej medicíny, hlavne ide: dosiahnuť prostredníctvom pozvoľných a neagresívnych metód F.X. Mayra, vychádzajúcich zo základov modernej medicíny a špičkovej vedeckej medicíny a metód transkulturálnej terapie.

www.lanserhof.at  

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.