Please choose Language or Country
or
Was urwienerisch klingt, muss nicht unbedingt in Wien entstanden sein - wie das Dudeln und die Schrammelmusik, die aus dem ländlichen Raum nach Wien gebracht wurden.
Jódlovanie a Viedeň -  málokomu sa toto spojenie môže javiť ako prirodzený jav –  „každý predsa vie, že jódleri patria do Álp“, vraví si nejeden návštevník Rakúska. Ale inakosť Viedne sa prejavuje i v tomto ohľade. A preto sa jódlovanie nazýva vo Viedni „dudlovanie“.  Komplikované?  Ani štipku. Pretože jódlovanie má vo viedenských piesňach svoje miesto už od nepamäti.  Už v 17. stor., kedy sa do viedenských okresov Ottakring a Hernals vybrali za prácou skupiny „Štajerákov“ a tí si priniesli vlastnú ľudovú slovesnosť,  „nasťahovali“ sa jej prvky priamo do viedenskej piesne, ktorá sa nazýva i medzinárodne Wienerlied.  Prelomovú slávu zažilo dudlovanie v 20. rokoch 19. stor., keď spevácke skupiny z Tirolska očarúvali biedermaierovskú Viedeň  spevom vyvolávajúcim túžbu po romantike Álp a prírode.

„Dudlovanie je technika spevu, pri ktorej sa melódia, meniaca sa v dlhých intervaloch spieva tak, aby – okrem stredného hlasu -  bolo počuť iba hrudný a hlavový hlas.  „Namiesto textu sa spievajú slabiky, ktoré však nedávajú žiaden zmysel“: takto definoval  dudlovanie Johann Gabriel Seidl v roku 1837.  Podstatný rozdiel medzi oboma technikami je v tom, že pri jódlovaní ide o vokálny prejav, zatiaľ čo spev viedenských „dudlerov“  sprevádza hra na hudobné nástroje,  napr. na klarinete, gitare alebo akordeóne. „Dudlovanie“ sa veľmi často vyskytuje aj v lyrických viedenských piesňach a preto - na rozdiel od alpského jódlovania, ktoré patrí do prírody – uprednostňuje podujatia v uzatvorených priestoroch, nezriedka  pod viechou. Po tom, ako sa dudlovanie začalo považovať za temer vyhynutý žáner  a keď sa v roku 2009  Viedeň naposledy rozlúčila so svojou najväčšou  „dudlerkou“  Trude Mally, vdýchli tomuto žánru nový život  i ďalšie umelkyne: napr. Agnes Palmisano, Tini Kainrath a Doris Windhager.

Rovnako aj ďalší typicky viedenský hudobný žáner  Šrammelova muzika - Schrammelmusik,  vďačí za svoj vznik „prišelcom“ –  „Zuagrasten“ z regiónu Weinviertel . Jej priekopníkmi boli súrodenci Josef a Johann Schrammelovci. So svojim malým súborom žali na konci 19. stor. vo viedenských krčmičkách a viechach mimoriadne úspechy. Vytvorili asi 200 Wienerlieder. Ich hudba je charakteristická mierne „plačlivou“ náladou, ale jej inštrumentalizácia má napriek tomu rozmarný šansónový výraz.  Pôvodné rodinné kvarteto Schrammelovcov pozostávalo z huslí, gitary, kontrabasu a klarinetu, neskôr používali  malý tlačidlový (aj gombíkový) akordeón. Už niekoľko rokov zažíva Šrammelova hudba i Wienerlied svoju renesanciu.  Skupina Neuwirth Extremschrammeln spája staré piesne s prvkami bluesu, džezu a rocku. Pesničkár Ernst Molden, prezývaný aj „viedenský Leonard Cohen“ (citát z odb. časopisu „Falter“), je typický tým, že spája prvky elektric-bluesu s elegickou poéziou viedenského Ottakringu. Scéna žije – a súdiac z každoročného záujmu o  festival Wienerlied trošku inak „wean hean“, či o prehliadku „Wien im Rosenstolz“, darí sa jej čoraz viac.

Dudelsängerin Agnes Palmisano (Speváčka dudlových piesní Agnes Palmisano)
Dudelsängerin Tini Kainrath (Speváčka dudlových piesní  Tini Kainrath)
Roland Neuwirth & Extremschrammeln
Liedermacher Ernst Molden (Pesničkár Ernst Molden)
Wienerliedfestival „wean hean“ (Festival Wienerliedu “wean hean”)
Festival „Wien im Rosenstolz

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.