Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Všetky články na tému Leto

 © Olympiaregion Seefeld

Tirolsko: Túry pre vozíčkárov v Seefelde

Asfalt a tuho uvalcovaný štrk, široké chodníky, temer bez stúpania: na troch, pre vozíčky vhodných trasách vyhľadávajú športovci s handicapom nedotknutú prírodu okolo jazera Seefelder Wildsee, obdivujú rastlinstvo močiara, napr. mäsožravú rosičku okrúhlolistú alebo čučoriedku barinnú v rašelinisku Reither Moor a pod skokanským olympijským mostíkom „privoňajú“ atmosféru MS.

Túry pre vozíčkárov v olympijskom regióne Seefeld
Jazero na kúpanie Going v Tirolsku, Kaisergebirge

Prírodné jazerá na kúpanie v Tirolsku

Nástojčivému (detskému) nutkaniu k neustálemu pohybu môžete nechať na jazere Going voľný priebeh. Vďaka prírodným prameňom z pohoria Wilder Kaiser má dostatok vody a získal i titul najkrajšieho prírodného jazera na kúpanie v Tirolsku. Jazero má vybudovanú infraštruktúru: deti poteší Erlebnispark s vodnými šmýkačkami, tunelmi, križovatkami, hriskami vo vode, parkom detských hier s pirátskou loďou.

Prírodné jazerá na kúpanie v Tirolsku
Potulky po horských lúkach a chatách, Salzbursko © SalzburgerLand Tourismus

Horolezectvo a turistika v Rakúsku

"Pešo sa dá lepšie pozerať ", tvrdí maliar Paul Klee. O pocite seba samého, o intenzívnejšom vnímaní vôní, zvukov z okolia. A do tej miery, do akej nás núti chôdza rozhodnúť sa, berieme i sami seba akosi intenzívnejšie na vedomie. A čím rozmanitejšie sú rozhodnutia, ktoré pešia turistika umožňuje, o to viac je ciest, akými sa pri vypracovaní ponúk pre peších turistov Rakúske odvetvie cestovného ruchu uberá.

Horolezectvo a turistika v Rakúsku
Ďalšie články