Opojenie z horskej lúky

Zmier a uvoľnenie medzi nebom a zemou sa najlepšie hľadá na lúke. Rakúsko má naporúdzi také ponuky, že pri výbere nezostane žiadne zo želaní nesplnené. V nadm. výške nad 1000 m začnú zmysly pracovať buď samy od seba v drevenej kolibe bez elektriny a vody alebo s láskou života pri krbe a servise a-la-carte. Rakúske horské lúky ponúkajú jedinečnú možnosť spoznávania prírody a nového sebaspoznávania.

Viac info