Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Chvála Mahlera

V roku 2010 sa blížia Mahlerove 150. „narodeniny“ a v roku 2011 100. výročie od jeho úmrtia. Obe jubileá Gustava Mahlera si uctí celý svet – a oslavy budú trvať dva roky.

 © Österreich Werbung
„Publikum - ó nebesá - akú grimasu nasadí, keď ho obklopí tento chaos tónov, „pravekých" zvukov, hučiace a rozobúrené more?": takéto zúfalé otázky prenasledovali Mahlera v r. 1904 pred svetovou premiérou jeho V. sympfónie a pritom v kútiku srdca úpenlivo dúfal, aby jeho dielo obstálo aj po 50 rokoch - po jeho úmrtí, čím vlastne priam prorocky presne stanovil čas, kedy jeho dielo zaujme každého: boom v uvádzaní Mahlerovho diela, začal skutočne v 60. rokoch a úcta, ktorú mu počas života upierali, prerástla do dimenzií, ktoré neustali doposiaľ.


V roku 2010 sa blížia Mahlerove 150. „narodeniny" a v roku 2011 100. výročie od jeho úmrtia. Obe jubileá Gustava Mahlera si uctí celý svet - a oslavy budú trvať dva roky. A na slávneho dirigenta a skladateľa sa nedá lepšie spomínať inak ako jeho hudbou, jej „pravekými zvukmi", náročnými na pozornosť a silnú schopnosť vcítenia sa? Koncerty Mahlerovej hudby sú priam meditatívnym zážitkom. Rakúske, ale predovšetkým viedenské hudobné telesá zaradili do svojho kalendára najkrajšie z jeho diel. V máji 2010 sa v Musikvereine koná 5 Mahlerových večerov - jeho „Piata" zazneje v podaní Viedenských filharmonikov, pod taktovkou Daniela Gattiho.

„Malebne mahlerovsky" sa prejaví i Korutánsko: v júli sa rozhodlo usporiadať slávne klagenfurtské Musikforum Klagenfurt-Viktring v spolupráci s Art Managerom Manfredom Paul Westphalom inovatívny hudobný a mediálny festival pod názvom „MAHLER Contemporary", zameraný na súčasné adaptácie Mahlerových diel - džezové i klasické. Pretože priamo tu, na Wörthersee vyhľadával a našiel geniálny skladateľ kľud a inšpiráciu prírodou. Navštívte chatku, kde „notoval" svoju muziku - "Gustav Mahler Komponierhäuschen" a nechajte na seba pôsobiť "genius loci".

Ak sa dakto túži dozvedieť viac o Mahlerovi - človeku, nemôže vynechať „kolónku" ženy a vzťah skladateľa k Viedni, pretože tvorili neoddeliteľnú súčasť jeho života. A práve u Mahlera stretnutia s láskou a ľúbostné vzťahy s charizmatickými ženami veľmi intenzívne prenikajú do hudobného diela. Mnohé z nich sú priamymi vyznaniami, napr. legendárne Adagietto z jeho V. symfónie je vyznaním pre „najväčšiu Femme fatale 20. storočia": Almu Mahler, mimoriadne pôvabnú, umelecky nadanú ženu, po ktorej túžil nejeden prominent doby a ktorá zostáva podnes jednou z najrozporuplnejších osobností svojej doby. A práve lásku a manželstvo s toutou „neskrotiteľnou múzou" spracúva vo svojom novom filme, s narážkou na psychoanalýzu: „Mahler na gauči" Percy Adlon.

Okrem Almy zažil Mahler ešte jeden osudový vzťah, ktorý neradno neuviesť - vzťah voči Viedni. Rakúske Múzeum divadelného umenia si práve tento vzťah a úlohu Mahlera pre Viedeň a význam Viedne pre život Mahlera určil za tému svojej novej výstavy (od 11.03. do 03.10.2010). Výstava dokumentuje obdobie Mahlerovej mladosti, obdobie, kedy pôsobil ako riaditeľ Dvornej opery, vrátane pôsobenia na sklonku života. Na III. poschodí jedinečného viedenského múzea hudby Klangmuseum, známeho Haus der Musik, má skladateľ natrvalo „vlastnú" miestnosť. Pripravené sú i skupinové alebo individuálne viedenské trasy po stopách maestra. A ak si zatúžite vytvoriť komplexnú predstavu o Viedni - Fin de Siècle - nevynechajte ani prominentné diela Viedenskej secesie v zámku Belvedere (neďaleko žel. stanice Südbahnhof), Leopold Museum alebo Wiener Secession, a v žiadnom prípade sa nezabudnite nadýchať dobovej atmosféry v Café Griensteidl, Café Central alebo Café Landtmann.

Linky k téme:
Dom hudby (Haus der Musik)
Seilerstätte 30, 1010 Wien
www.hdm.at

Hudobný spolok (Musikverein)
Bösendorferstraße 12, 1010 Wien
www.musikverein.at  

Medzinárodná spoločnosť Gustava Mahlera Viedeň
(Internationale Gustav Mahler Gesellschaft Wien)

Wiedner Gürtel 6, 1040 Wien
www.gustav-mahler.org