Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku
close
Please choose your country:
Or choose your language:

Franz Liszt – vizionársky kozmopolita

Franza Liszta pokladáme za pôvodcu úplne novodobej klavírnej hudby a skladateľského štýlu poukazujúceho na budúcnosť.

Portrait of Franz Liszt © Österreich Werbung /Trumler
Ďalšie články