Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Franz Liszt – vizionársky kozmopolita

Franza Liszta pokladáme za pôvodcu úplne novodobej klavírnej hudby a skladateľského štýlu poukazujúceho na budúcnosť. Sprevádzaný víziou preniesť svoje myšlienky ďalej do sveta sa čoskoro stal - prostredníctvom rozsiahlych koncertných ciest krížom po celej Európe - kozmopolitom. Tento rok oslavuje hudobný svet 200. výročie jeho narodenia.

Portrait of Franz Liszt © Österreich Werbung /Trumler
Ďalšie články