Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Franz Liszt – vizionársky kozmopolita

Franza Liszta pokladáme za pôvodcu úplne novodobej klavírnej hudby a skladateľského štýlu poukazujúceho na budúcnosť.

Portrait of Franz Liszt © Österreich Werbung /Trumler
Ďalšie články