Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Mimoriadna výstava Gustava Klimta 2012 vo Viedni

Pri príležitosti jubilejného výročia Gustava Klimta v roku 2012 prezentujú významné viedenské múzeá hodnotné a sčasti jedinečné výstavy.

Secession Exhibition Poster © Wien Museum

Viedenské múzeum

Výstava: KLIMT. Zbierka Viedenského múzea. 16. máj až 16. september 2012

Expozícia bude zahŕňať maliarove obrazy (medzi nimi i portrét Emilie Flöge), plagáty, výtlačky, umelcov pracovný plášť, Totenmaske (Maska Smrti) ako aj kresby znázorňujúce mŕtveho Gustava Klimta od Egona Schieleho. Všetky exponáty sú z bohatej zbierky zanechanej v Dome Gustava Klimta. Korunou expozície bude však s celkovom 400 listov najväčšia zbierka Klimtovych kresieb, ktorá bude po prvý raz v histórii prezentovaná ako celok.

www.wienmuseum.at

Rakúska Galéria na zámku Belvedere

Výstava: Gustav Klimt/Josef Hoffmann. Zakladatelia moderny. 25. október 2011 až 4. marec 2012

Výstava ozrejmuje spoluprácu Gustava Klimta s Josefom Hoffmannom, architektom a spoluzakladateľom umeleckoremeselnej dielne Wiener Werkstätte, ktorá vďaka Beethovenovej výstave vo viedenskej Secesii a bruselskom paláci Palais Stoclet nastavila vysokú umeleckú latku. Výstava skúma Hoffmannov vplyv na Klimtovo maliarske dielo.

www.belvedere.at 

Umeleckohistorické múzeum

Výstava: Gustav Klim v Umeleckohistorickom múzeu. 14. február až 6. máj 2012

Vystavených bude okrem iného 13 malieb a ich predkreslenia pri zariaďovaní veľkého schodišťa Umeleckohistorického múzea. Týmto spôsobom výstava približuje návštevníkovi vznik diel, ktoré spadajú do stredného obdobia umelcovej tvorby.

www.khm.at 

Albertina

Výstava: „Klimtove kresby“. 13. marec až 17. jún 2012

Popri zapožičaných exponátov zahŕňa výstava aj veľkú časť takmer 170 diel z vlastnej kolekcie a sprostredkuje obšírny pohľad na kresliarske dielo Gustava Klimta.

www.albertina.at

Múzeum Leopold

Výstava: Gustav Klimt. Cesta (časom). 24. február až 11. jún 2012

Výstava prezentuje okrem iného exponáty z pozostalosti Emilie Flöge vrátane jej korešpondencie s Gustavom Klimtom. K stálej expozícii múzea patria známe obrazy od Klimta, mnohé diela umelcov secesie ako aj celosvetovo najvýznamnejšia zbierka diel Egona Schieleho.

www.leopoldmuseum.org

Rakúske divadelné múzeum

Výstava: Proti Klimtovi. „Nuda Veritas“ a jej obhajca Hermann Bahr. 10. máj až 29. október 2012

Klimtova maľba „Nuda Veritas“ (1898) sa nachádzala vo vlastníctve spisovateľa Hermanna Bahra, ktorý v jeho diele „Proti Klimtovi“, počas roztržiek okolo maliarovho diela, Klimta obhajoval. Popri Klimtovych obrazoch prezentuje výstava aj tvorbu Bahra.

www.theatermuseum.at

Dom Umelcov

Výstava: Klimt a Dom Umelcov. 6. júl až 2. september 2012

Výstava dokumentuje pôsobenie Gustava Klimta v Dome Umelcov, ktorého členom bol od roku 1891 až do roku 1897.

www.k-haus.at

Národopisné múzeum

Výstava: Objekt v centre pozornosti: Zbierka látkových vzorov Emilie Flöge. 24. máj až 14. október 2012

Po prvýkrát budú prezentované zachované látkové vzory Emilie Flöge, ktorá bola s Gustavom Klimtom vo veľmi blízkom vzťahu. Na prelome storočí viedla vo Viedni módny salón, pre ktorý navrhovala modely.

www.volkskundemuseum.at

Klimtova vila

Posledný a jediný zachovaný ateliér Gustava Klimta vo Viedni-Hietzig bude po rozsiahlej renovácii v lete 2012 znovu otvorený a ponúkne pohľad do umelcovej pracovnej a životnej atmosféry.
www.klimt.at

Rakúske múzeum aplikovaného umenia/súčasného umenia – MAK

Múzeum predstaví celkovo 9 kresieb Gustava Klimta pre bruselský palác Palais Stoclet. K tomu vlastní MAK pozostalosť umeleckej dielne Wiener Werkstätte s prácami od Josefa Hoffmanna, Kola Mosera a ďalších spolupracovníkov.
www.mak.at