Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Podujatia v roku venovanom Lisztovi

Spolková krajina Burgenland oslavuje 200. výročie narodenia Franza Liszta mnohými skvelými koncertami, výstavami a špeciálnymi projektami, ktorých témou je gigantické dielo a tvorba vynikajúceho skladateľa a dirigenta.

Liszt Birthplace in Raiding © Manfred Horvath

Nad všetkými podujatiami v roku Liszta sa vznáša pojem „lisztománia“. Tento pojem však nie je žiadny reklamný slogan vymyslený usporiadateľmi, ale je historicky podložený: Heinrich Heine ho zaviedol vzhľadom na búrku nadšenia a obdivu, ktorú vyvolal Listz u návštevníčok svojich koncertov. Jubilejný program je zameraný na štyri ročné obdobia a v širokom spektre predstaví tvorbu tohto výnimočného skladateľa.  

Výstavy, marec až november 2011
Rozličné  miesta  v Eisenstadte a v strednom Burgenlande sa stanú dejiskom zobrazenia života a tvorby veľkého  hudobníka Franza Liszta.  

V rodnom dome Liszta v Raidingu sú hlavnou témou Lisztov pôvod a jeho detstvo, počas ktorého bol považovaný za zázračné dieťa. Vo Farskom kostole v Unterfrauenhaide je zobrazený Lisztov krst, ale aj proroctvo „cigánky“, ktoré iniciovalo skorú legendárnu tvorbu.  Landesmuseum Burgenland v Eisenstadte zachytáva tému „Lisztománia".

V Haydnovom dome v Eisenstadte bude znázornená paralela medzi Franzom Lisztom ako dvorným kapelníkom vo Weimare a Josephom Haydnom ako dvorným kapelníkom na dvore Esterházyovcov,  ale aj paralela medzi nimi ako hudobnými novátormi. Lisztomania 2011 © tak konečne v 21. storočí prichádza aj do Burgenlandskej galérie (Burgenländische Landesgalerie).

Diecézne múzeum Eisenstadt osvetľuje a približuje Lisztovu hlbokú nábožnosť. Múzeum MUBA - Museum für Baukultur Neutal sa venuje téme „Liszt ako slobodomurár". 

A v Koncertnom dome Franza Liszta v Raidingu bude predstavená výstava hudobných nástrojov.

Koncertný program
V jubilejnom roku zaznie v Burgenlande na Lisztovu počesť impozantný počet koncertov.

Lisztov Festival v Raidingu (január-október) oslavuje s medzinárodným hviezdnym obsadením a viacerými rozsiahlymi koncertnými cyklami. ORGELockenhaus (Organový Lockenhaus 29.6. - 3.7.)predstaví Lisztove sakrálne diela a všetky jeho organové sklady v kostole. Tiež fascinujúci Kammermusikfest Lockenhaus (Komorný hudobný festival Lockenhaus 7.-17.7.) Gidona Kremersa sa venuje v rámci 30. výročia svojho založenia skladateľovi Lisztovi.     

Himmel & Haydn (27.3. a 31.5.) v horskom kostole Eisenstadt predstaví Lisztovou „Krížnou cestou“ v kameni a zvuku aspekty splynutia Haydnovej a Lisztovej moderny. V meste Oberschützen usporiada Burgenlandské múzeum a Univerzita umenia Graz medzinárodné vedecké sympózium na témeu „Neznámy Liszt“.  

Pri projet:pèlerin vzniknú nové, interdisciplinárne kompozície. A  Konzervatórium Josepha Haydna v Eisenstadte usporiada celý rad medzinárodných prednášok a workshopov, ktoré vyústia do koncertov (5.-16.4.).

Taktiež v Nemecku sa bude oslavovať Franz Liszt: dlhé desaťročia cestoval Franz Liszt po celej Európe a vybudoval si tak špeciálny vzťah k mnohým nemeckým mestám. Celkový prehľad o všetkých podujatiach v Nemecku nájdete na www.germany.travel.

Lisztomania
Lisztzentrum Raiding
Liszt-Festival
Landesmuseum Burgenland