Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Rakúsko a Svetové kultúrne dedičstvo

Medzi úplne naj- objekty svetového kultúrneho dedičstva patria pochopiteľne zámok Schönbrunn a Staré mesto Viedne, Salzburgu a Grazu, očarujúce krajinné scenérie pozdĺž toku Dunaja – údolie Wachau a okolo Neziderského jazera, dych vyrážajúce panorámy regiónu solných baní Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut a v Európe vôbec prvá moderná horská železnica pôvabne sa vlniaca podhorím Semmeringu.

Viedeň uličky starého mesta, Graben s morovým stĺpom © Österreich Werbung/Popp
Viedeň uličky starého mesta, Graben s morovým stĺpom © Österreich Werbung/Popp
Zrúcanina Aggstein Wachau © Österreich Werbung , Popp - Hackner
Zrúcanina Aggstein Wachau © Österreich Werbung , Popp - Hackner
Historická železnica Semmering © Österreich Werbung / OEBB
Historická železnica Semmering © Österreich Werbung / OEBB
Hallstatt, Horné Rakúsko © Österreich Werbung/Weinhäupl
Hallstatt, Horné Rakúsko © Österreich Werbung/Weinhäupl
Graz
Po dlhé stáročia menilo toto mesto, pôvabne uložené pod úpätím zámockého vrchu – Schlossberg, so  svetoznámymi vežovými hodinami svoju tvár. Už od stredoveku v ňom postupne pribúdali najdôležitejšie stavebné šperky, typické pre jednotlivé epochy. Najvýraznejšie stopy na nej zanechala gotika, postupne renesancia, baroko, historizmus a secesia, vhodne doplnené stavebnými dielami súčasnej architektúry. Mimoriadny zážitok zo života v stredoveku získa návštevník o.i. vo svetoznámej zbrojnici – Zeughause, povinne sa poprechádza ulicami i pôvabnými uličkami mesta Graz, plnými svedkov kultúrneho významu mesta v minulosti, mesta, kde v dávnych dobách i dnes pestovali a naďalej pestujú tradície rozvoja umenia a kultúry a ich prítomnosti v každodennom živote.
Graz Tourismus

Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut (Soľná komora)
Uprostred legendami opradenej Soľnej komory (Salzkammergut), pod vypínajúcim sa masívom Dachsteinu sa ukrýva perla z najkrajších. Historická kultúrna krajina, akej sotva páru nájdete, s obcami s duchom stáročí: mesto soli Hallstatt, pôvabné Gosau, Obertraun a kúpele Bad Goisern, poznačené tri a pol tisícročiami kultúrnych súvislostí. O tom, že sa tu získavala kamenná soľ ešte v strednej dobe bronzovej, niet pochybností. A že ťažba obyvateľom zaistila i bohatstvo, je samozrejmé. Objavte čaro tohto územia s typickou ozdobnou drevenou vyrezávanou architektúrou a nechajte na seba pôsobiť silu zažitého a živého zvykoslovia.
Inneres Salzkammergut

Neusiedler See (Neziderské jazero)
Jemne rozčerená hladina najväčšieho stepného jazera v Európe spája a zároveň navzájom oddeľuje geografické útvary: na maďarskej i rakúskej strane puszta, s opaskom z lánov tŕstia, na horizonte s jemnými krivkami vinohradov. Tento pôvabný kúsok zeme, zaberajúci rovnako časť Rakúska i Maďarska obe strany nominovali spoločne. Tvorí ho spoločné hraničné územie, začínajúce hlbokou nížinou, pokračujúce jazerom a jeho obrovským opaskom z tŕstia, ťahajúce sa k malebným obciam, nádherným vinohradom a šírym pastvinám, spásaných šedým hovädzím dobytkom a bielymi oslíkmi. Archeologické náleziská, kameňolomy na vápencové piesky, posvätné miesta antiky, rozľahlé šľachtické hospodárske sídla a zámky ako svedkovia napínavých dejín osídľovania oblasti v okolí Neziderského jazera boli už od vekov akýmisi taviacimi kotlami kultúr.
Neusiedler See

Salzburg
Salzburg - Soľnohrad, mesto v srdci Európy, vďačiace za svoju svetovú slávu neopakovateľnému čaru rázu svojej polohy a mestskej architektúry, harmonizujúcej s pôvabom okolitej prírody a geniálnemu synovi mesta Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi, ktorý tu uzrel svetlo sveta v roku 1756.
Bohatstvo a blahobyt nadobúdalo mesto po dlhé stáročia z medzinárodného obchodu so svojim „bielym zlatom“ – teda kamennou soľou. Príjmy z obchodov umožňovali kniežacím arcibiskupom vybudovať mesto, ktoré kvôli svojmu talianskemu koloritu, množstu sakrálnych stavieb a zvláštnej atmosfére získalo prívlastok „Rím Severu“.
Salzburg

Schönbrunn
Návšteva letnej rezidencie Habsburgovcov, Schönbrunn  a k nej patriacej svetoznámej zoologickej záhrady je nádherným zavŕšením každej návštevy Viedne. Cisárske sídlo so záhradami a vedľajšími budovami, zeleňou, kam oko dohliadne, patrí k najvýznamnejším kultúrno-umeleckým barokovým šľachtickým sídlam v Európe.
Prehliadka nádherných bohato zdobených komnát je poučným nahliadnutím do života vtedajších panovníkov a výhľad z vyvýšeniny s Gloriettou ponúka skutočne cisársky výhľad do všetkých kútov zámockých  záhrad, s fascinujúcou architektúrou palmového skleníka (Palmenhaus), so zbierkou exotických rastlín z celého sveta. ZOO - Tiergarten Schönbrunn -  je najstaršou a jednou z najskvelejších zoologických záhrad v Európe, s obdivuhodnými barokovými pavilónmi pre zvieratá na jednej strane a novými priestornými príbytkami pre zvieratá, vyhovujúcimi najnáročnejším požiadavkám modernej doby, na strane druhej.
Schönbrunn

Horská železnica Semmeringbahn
Najkrajšia železničná trasa z Viedne na juh Rakúska vedie cez úsek, vedený naprieč regiónom čarovného vrchu „Zauberberg“ Semmering. V roku 1841 vydal zákazku na zriadenie železničnej trate, vedúcej do Terstu vtedajší štátny minister Karl Friedrich Kübeck. Pod vedením benátskeho stavebného inžiniera Carla di Ghegu sa vybudovala v rokoch 1848 až 1854 – teda za púhych 6 rokov, cez priesmyk v nadm. výške nad 1.000 m prvá železnica svojho druhu (v tej dobe najvyššie položený bod, kam viedli koľajnice). Trasa bola už v tom čase príkladom citlivého zásahu do prostredia, kombinujúc vyspelú technológiu s rešpektom voči prírodnému prostrediu, podčiarkujúc jedinečnosť tohto prírodného celku. Región Semmering-Rax-Schneeberg patrí dodnes medzi klasické dovolenkové destinácie.
Semmeringbahn

Wachau
Tento krátky úsek Dunaja o dĺžke 36 km z celkom 2.800 km veľtoku – zostáva rozmanitosťou krajinnej kultúry jedným z najcennejších pamiatok svetového kultúrneho dedičstva a malomestských súborov. Prírodné scenérie – ako napríklad vlniace sa údolie Dunaja,  lužné lesy po obvode jeho ramien, drsné skalné útvary – ale i človekom vytvorené prvky – ako napr. terasy s vinohradmi, typické obce a riadky domov, kláštory, hrady, a ruiny – vytvárajú harmonický celok. Od opátstva Stift Melk cez zámok Schönbühel i ruiny hradov Aggstein, Dürnstein a Hinterhaus až po zďaleka viditeľnú stavbu opátstva Stift Göttweig sa ponúka celý rad výhľadov, ktorým ťažko hľadať páru.
Wachau

Viedenské Staré mesto - Wiener Altstadt
Historické centrum Viedne patrí svojou rovnorodosťou k najkrajším historickým mestským súborom Európy. V tomto slávnom sídle cisárov z rodu Habsburgovcov zanechali svoju nezmazateľnú pečať tri základné stavebné slohy: stredoveká gotika so Svätoštefanským dómom, barok, najvýznamnejším dedičstvom, z ktorého je cisársky Hofburg s mohutnými kupolami a neskoré 19. storočie, s palácmi na rozľahlej Ringstraße nádhernými stavbami Štátnej opery a súborom budov KUK – teda Múzeí umenia a histórie. K imperiálnemu ovzdušiu viedenského Starého mesta prispieva i celý rad kostolov, palácov a parkov. Bohaté zbierky, o ktoré Viedeň po stáročia obohacovali zámožní vládcovia a niekoľko storočí tradície hudobnej kultúry, sú nerozlučnou súčasťou VIedne, rovnako ako tradícia labužníckej viedenskej  kuchyne, útulná pohoda typických kaviarní a nostalgické obchody bývalých dodávateľov cisárskeho dvora, honosiace sa i dnes tabuľami k.u. k. Hoflieferant.
Wien Tourismus