Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Kultúrny zážitok - Rakúsko

„Pánboh stvoril svet, ale človek si vytvoril svet vlastný - svet umenia“ – takto si zafilozofoval veľký rakúsky herec a režisér Max Reinhardt (1873 - 1943). Čím by však boli všetky tie komédie a tragédie, opery i operety, veľké plátna a sochy bez vhodného prostredia a atmosféry, bez vhodného rámu a rámca na ich prezentáciu? Rakúsko takýmto rám(c)om disponuje: má nespočetné koncertné, hudobné, divadelné i operné budovy, múzeá a galérie, zaručujúce nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

Kunsthistorisches Museum Vienna © Österreich Werbung / Peter Burgstaller
Ďalšie články