Please choose Language or Country
or

Top-activiteiten

Meer suggesties

Privacyverklaring

1. Algemeen

De Oostenrijkse Dienst voor Toerisme hecht veel belang aan de privacy van elke individuele klant. De verwerking van persoonsgegevens vindt daarom altijd plaats in het kader van de gegevensbeschermingsbepalingen, met name die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Oostenrijkse wet inzake gegevensbescherming (DSG) en de Oostenrijkse wet inzake telecommunicatie (TKG 2003). Alle medewerkers van de Oostenrijkse Dienst voor Toerisme zijn overeenkomstig § 6 DSG verplicht tot geheimhouding van gegevens.

 

2. Naam en contactgegevens

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info


Toezichthouder voor gegevensbescherming
Agor AG

Advocate Justyna Rulewicz
Hanauer Landstraße 151-153
60314 Frankfurt am Main
E-mail: jrulewicz@agor-ag.com

 

3. Gegevensverwerking op deze website

Wanneer u deze website bezoekt, worden persoonsgegevens verzameld die wij voornamelijk gebruiken voor evaluatie en analyse. De gegevens worden alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Het verzamelen van de persoonsgegevens van de bezoekers van de website heeft als enig doel:

  • Analyse van het gebruik van de website met het oog op marktonderzoek en optimalisering van de inhoud van de website
  • Afstemmen van de inhoud van de website op de behoeften van de bezoekers
  • Remarketing van verzoeken om informatie van gebruikers met het oog op de bevordering van vakanties in Oostenrijk
  • Potentiële geïnteresseerden in Oostenrijk aanspreken via doelgerichte reclame
  • Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en het gebruiksgemak

Bij het aanvragen van brochures en informatiemateriaal of het aanmelden voor de nieuwsbrief van de Oostenrijkse Dienst voor Toerisme worden ook alle voor de orderverwerking benodigde gegevens opgeslagen.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming via de instellingen van uw internetbrowser of bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, alsmede op basis van onze doorslaggevende legitieme belangen in onze rol en missie als nationale Oostenrijkse toeristische organisatie.

In de volgende paragrafen wordt beschreven welke gegevens worden verzameld en hoe dit gebeurt.

 

4. Het opslaan van adresgegevens voor bestellingen en abonnementen

Wanneer u brochures en informatiemateriaal aanvraagt of u abonneert op onze nieuwsbrief, worden uw gegevens opgeslagen zodat wij de bestellingen en leveringen succesvol kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden na levering gewist.

Als u uitnodigingen en informatie van ons wilt blijven ontvangen, dan staat een extra optie voor u klaar.  Als u deze selecteert, blijven we uw gegevens opslaan, zodat we u op de hoogte kunnen houden van aantrekkelijke aanbiedingen in uw interessegebied. U kunt deze toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken.

Gegevens die we verzamelen tijdens de orderverwerking worden nooit gebruikt om individuele gebruikersprofielen aan te maken of om het surfgedrag van onze klanten te volgen. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestellingen af te handelen.

 

5. Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming. Overdracht aan derden vindt alleen plaats in het kader van uw toestemming en alleen voor zover dit noodzakelijk is om aan uw wensen en eisen te voldoen. Dit geldt niet voor doorgiftes die nodig zijn voor de beveiliging van onze websites in geval van een incident.

Het doorgeven van gegevens aan gegevensverwerkers (dienstverleners) vindt alleen plaats aan bedrijven die voldoende garanties bieden voor rechtmatig en veilig gebruik van de gegevens. Met alle gegevensverwerkers zijn overeenkomsten gesloten op grond van artikel van de 28 AVG om ervoor te zorgen dat aan alle eisen op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging wordt voldaan.

 

6. Duur van de gegevensbewaring

Mits wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, blijven de gegevens opgeslagen tenzij deze toestemming wordt ingetrokken. Voor het overige bewaren wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen die door de wet zijn vastgelegd. Als wij uw gegevens moeten bewaren om ons te beschermen tegen mogelijke rechtsvorderingen, worden deze bewaard voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen (in de regel drie jaar).

 

7. Rechten van de betrokkenen

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Maak gebruik van de technische mogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn. U kunt ook contact opnemen met de bovenstaande adressen.

U kunt te allen tijde contact opnemen met de bovenstaande adressen om:

  • Informatie te vragen over de opgeslagen gegevens die betrekking hebben op u,
  • De rectificatie, uitwissing of beperking van de opgeslagen gegevens te eisen,
  • Uw recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor zover deze worden gebruikt ten behoeve van directe marketing. Als wij uw gegevens verwerken op grond van onze doorslaggevende legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking op grond van uw specifieke situatie.

U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit.

 

8. IP-adressen

Bij elke aanvraag aan een website wordt het IP-adres van de bezoeker aan de webserver doorgegeven. Dit is om technische redenen noodzakelijk om het antwoord naar de juiste ontvanger te kunnen sturen.

IP-adressen worden door internetproviders toegewezen zodra hun klanten verbinding maken met het internet. Providers kunnen bijhouden welk IP-adres een van hun klanten gebruikt op een bepaald moment. De identiteit van een individuele bezoeker kan dus theoretisch worden vastgesteld via een aanvraag bij de internetprovider.

Om veiligheidsredenen (bijv. om hackeraanvallen af te weren) slaan wij de IP-adressen op van alle bezoekersaanvragen. De gegenereerde logbestanden worden echter alleen gebruikt om inbreuken op de beveiliging op te sporen en worden alleen geraadpleegd in gevallen van verdenking. De IP-adressen worden bovendien niet permanent opgeslagen, maar na maximaal 4 weken gewist.

 

9. Cookies

Cookies zijn zeer kleine bestanden die van een website naar de computer van de bezoeker worden geschreven. Ze kunnen niet worden gebruikt om andere gegevens op de computer te lezen. Websites gebruiken cookies om eerdere gebruikersinstellingen te herstellen en de geschiedenis van bezoekersaanvragen bij te houden.

De Oostenrijkse Dienst voor Toerisme maakt gebruik van cookies om de aangeboden diensten op austria.info en austriatourism.com beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten en om de inhoud van onze websites zo goed mogelijk te structureren. De informatie wordt ook gebruikt om de navigatiestructuur van austria.info en austriatourism.com voortdurend te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Aanvullende cookies kunnen worden ingesteld door verschillende andere aanbieders, waarvan de aanvullende diensten op onze websites worden aangeboden. Wij hebben geen invloed op deze providers en maken geen gebruik van hun cookies voor eigen doeleinden.

Standaard worden alle cookies door elke internetbrowser geaccepteerd. U kunt uw browser echter opdragen om na elke internetsessie geen cookies te accepteren of deze automatisch te verwijderen. Gelieve de desbetreffende instructies van de ondersteunungspagina's van uw browserfabrikant te raadplegen.

Er is ook gratis extra software (plug-ins) voor alle gangbare browsers waarmee u de cookies kunt beheren. Een geschikte plug-in is bijvoorbeeld beschikbaar op het volgende adres: https://www.ghostery.com/de/products.

Ten slotte is de knop "Tracking deactiveren" onderaan deze pagina beschikbaar. Door op deze knop te klikken worden alle op cookies gebaseerde functies van deze website gedeactiveerd. Om ervoor te zorgen dat deze instelling permanent opgeslagen blijft, moet uw browser cookies accepteren.
 

10. Google Analytics

De websites van de Oostenrijkse Dienst voor Toerisme gebruiken Google Analytics voor webanalyses. Door gebruik te maken van deze analyseservice worden cookies ook op uw computer opgeslagen.

De gegenereerde informatie, inclusief de IP-adressen van bezoekers, wordt overgebracht naar een server in de VS en daar opgeslagen. Omwille van de gegevensbescherming gebruikt de Oostenrijkse Dienst voor Toerisme de functie "_anonymizeIP()", zodat de verzonden IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt en een directe verbinding met personenen uitgesloten is.

Google zal deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Meer informatie over Google Analytics vindt u op www.google.com.

De Oostenrijkse Dienst voor Toerisme gebruikt de functies van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren, bijvoorbeeld in de vorm van anonieme evaluaties en grafieken van paginaweergaves en bezoeken, maar ook voor remarketing, rapporten over indrukken in het Google Display Network, integratie van DoubleClick Campaign Manager en Google Analytics-rapporten over de prestaties op basis van demografische kenmerken en interesses.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt verzamelen van gegevens door Google voorkomen met behulp van de browser plugin van Google.

11. Tracking door andere derden op onze website

De websites van de Oostenrijkse Dienst voor Toerisme maken gebruik van de doelgerichte technologieën van deze bedrijven:

  • twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com)
  • Google Floodlights

Deze technologieën worden gebruikt om onze bezoekers op de websites van reclamepartners met gerichte reclame aan te spreken. De weergave van deze reclamemedia vindt plaats op basis van cookies en een analyse van uw eerdere gebruiksgedrag op onze websites. De op deze manier verzamelde gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen.

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de hierboven beschreven procedure voor het analyseren van uw gebruik van deze website.

U kunt tracking en gerichte reclame op de volgende websites voorkomen:

Daar vindt u een link waarmee u de weergave van gepersonaliseerde reclame kunt deactiveren. Deze afmelding wordt uitgevoerd door middel van een speciale "optout"-cookie. Deze blijft alleen geldig als u deze cookie niet uit uw browser verwijdert.

Tot slot is de knop "tracking uitschakelen" onderaan deze pagina beschikbaar. Door erop te klikken worden alle op cookies gebaseerde functies van deze website gedeactiveerd. Om ervoor te zorgen dat deze instelling permanent opgeslagen blijft, moet uw browser cookies accepteren.
 

12. Facebook Conversion Tracking Pixel

Met uw toestemming maakt onze website gebruik van de Conversion Tracking Pixel Service van Facebook, Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Dit stelt ons in staat om de acties van gebruikers te volgen nadat ze zijn omgeleid naar een providerwebsite door te klikken op een Facebook advertentie. Dit staat ons toe om de effectiviteit van Facebook-advertenties vast te leggen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.

De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat wij de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet kunnen zien. De verzamelde informatie wordt echter door Facebook opgeslagen en verwerkt.

Wij informeren u hierover op basis van onze actuele informatie. Facebook kan de gegevens koppelen aan de gegevens van uw Facebook-account en gebruikt de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, aldus Facebook.

Richtlijnen inzake gegevensbescherming https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking biedt Facebook en zijn partners ook de mogelijkheid om u advertenties te tonen binnen en buiten Facebook. Bovendien wordt hiervoor een cookie op uw computer opgeslagen.

Alleen gebruikers ouder dan 13 jaar mogen toestemming geven. Als u jonger bent dan 13 jaar, neem dan contact op met uw wettelijke voogd.

Klik hier om uw toestemming in te trekken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
 

13. Facebook Remarketing / Retargeting

We hebben remarketingtags op onze websites geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengen de remarketingtags een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt dat u via uw IP-adres onze site hebt bezocht, zodat het bezoek van onze pagina´s aan uw gebruikersaccount gekoppeld kan worden. We kunnen de verkregen informatie gebruiken om Facebook-advertenties weer te geven. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de websitegeen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Klik hier om uw toestemming in te trekken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
 

14. Ad Server (Adform)

De websites van de Oostenrijkse Dienst voor Toerisme gebruiken producten (Ad Server, DSP en DMP) van het bedrijf Adform A/S om doelgroepgerichte reclame te maken. Hiervoor worden het surfgedrag van onze bezoekers, het type toestel en de geografische herkomst van de bezoeken opgeslagen en geanalyseerd. Op basis van de resultaten wordt reclamemateriaal gestuurd naar bezoekers van andere door Adform beheerde websites die mogelijk geïnteresseerd zijn in aanbiedingen van de Oostenrijkse Dienst voor Toerisme.

Hiervoor worden ook cookies gebruikt, die versleuteld (gepseudonimiseerd) worden opgeslagen.  Wij kunnen deze gegevens niet gebruiken om informatie te verkrijgen over individuele bezoekers van onze website.

Als u deze analyse van uw bezoekersgedrag wilt stoppen, klikt u hier (https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/).

Tot slot is de knop "tracking uitschakelen" onderaan deze pagina beschikbaar. Door erop te klikken worden alle op cookies gebaseerde functies van deze website gedeactiveerd. Om ervoor te zorgen dat deze instelling permanent opgeslagen blijft, moet uw browser cookies accepteren.

Copyright foto's

Het doel van de twee websites www.austria.info en www.austriantourism.com is het promoten van Oostenrijk als vakantiebestemming.