Please choose Language or Country
or

Národní park Thayatal

"Železná opona" na česko-rakouských hranicích měla i jednu pozitivní stránku - do značné míry uchovala nedotčenou přírodu v údolí Dyje. Zákaz vstupu do pohraničního pásma ochránil 90 procent lesních ploch na území národního parku Thayatal – Podyjí téměř úplně před lesnickými zásahy.
Na rakouské straně parku roste na srovnatelně malém prostoru skoro polovina všech rostlin, které se na rakouském území vyskytují. V jiných částech Rakouska musíte překonat mnohem větší vzdálenosti, když chcete spatřit odlišný charakter lesa. V údolí Dyje stačí, když zajdete jen za další meandr řeky a už máte před sebou úplně jiný lesní porost.
 
Několik zarostlých zřícenin a hradů připomíná, že dřívější doby nebyly vždy tak mírumilovné jako dnes. A to, co před několika lety bylo nemyslitelným a neskutečným snem, se stalo každodenní realitou: část národního parku Podyjí leží v České republice a návštěvníci mohou pěšky nebo na kole objevovat krásy přírodní rezervace na obou stranách hranic.

www.np-thayatal.at/cz

 
Divoká kočka ve volné přírodě © Nationalpark Thayatal / D. Manhart Divoká kočka ve volné přírodě © Nationalpark Thayatal / D. Manhart

Údolí řeky Dyje: Divokým kočkám na stopě

Všude kolem se do dálky táhne divoká nespoutaná příroda, husté neprostupné listnaté lesy, příkré skalní srázy, kvetoucí louky – a samozřejmě řeka, která dala zdejšímu údolí jméno. Národní park Thayatal v údolí řeky Dyje je tak odlehlý, že se tu opět usídlilo i jedno z vůbec nejplašších zvířat: kočka divoká.
Čtěte více

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.