Please choose Language or Country
or

Procházka Řeznem

Město Řezno - světové kulturní dědictví UNESCO

Obrazová inspirace z Cesty císařů a králů

  • Dunaj - Bratislava © Bratislava Tourist Board Dunaj - Bratislava © Bratislava Tourist Board
  • Landstraße, Linec © Linz Tourismus / Andreas Röbl Landstraße, Linec © Linz Tourismus / Andreas Röbl
  • Pasov © Passau Tourismus e.V Pasov © Passau Tourismus e.V

V nejsevernějším bodě Dunaje se nachází město Řezno se svou více než 2 000 let dlouhou historií. Nálezy dokládají, že Řezno bylo osídleno již v době kamenné. 179 let po Kristu zde Římané založili legionářský tábor "Castra Regina", Tábor na dešti. Ve středověku se toto město lěžící přímo na řece vyvinulo v důležitou obchodní metropoli. V roce 1245 se Řezno stalo svobodným říšským městem a díky obchodu s cizinou velmi zbohatlo. V roce 1663 byl svolán stálý Říšský sněm, který byl rozpuštěn teprve v roce 1806 po dobytí města Napoleonem a zániku Svaté říše římské národa německého.

Dodnes svědčí nádherné budovy v historickém centru o bohatství a politickém vlivu, který město mělo, a dělají z něj nejlépe zachovalé středověké město v Německu. V roce 2006 bylo Staré město Řezna spolu s čtvrtí "Stadtamhof" zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Zvláště zajímavý je Kamenný most, gotický chrám sv. Petra a zámek Thurn-Taxisů. www.regensburg.de

Ubytování v okolí:
UNESCO-Welterbe auf Bayrisch

Další pamětihodnosti v okolí:

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.