Please choose Language or Country
or

Festival pro všechny smysly

Rakousko leží v srdci Evropy. Krajinná a kulturní rozmanitost země vytváří předpoklady pro jedinečnou festivalovou kulturu. Po celé zemi se koná ročně více než 200 hudebních a tanečních festivalů od stálic světové festivalové scény až po malé, s pořadatelským regionem úzce související festivaly: všechny jsou však ovlivněny bohatými dějinami země, interakcí s proměnlivostí krajiny, ve které jsou pořádány, atmosférou ve městech a dlouhou tradicí kulinářství. A samozřejmě také lidmi, kteří tady žijí.

Festival pro všechny smysly

  • Bregenzský festival: Kouzelná flétna © Anja Köhler Bregenzský festival: Kouzelná flétna © Anja Köhler
  • Taneční léto v Innsbrucku: Aterballetto Juri Junkov © Tanzsommer Innsbruck Taneční léto v Innsbrucku: Aterballetto Juri Junkov © Tanzsommer Innsbruck

Od počátku věků se na území dnešního Rakouska křižují obchodní i cestovatelské trasy, alpské průsmyky spojují sever Evropy se Středomořím, Dunaj Západ s Východem. Dějiny země, která byla zároveň tranzitní etapou cesty i místem setkávání, spoluvytvářely četné národy a kultury. Vídeň, po několik staletí centrum rozsáhlé říše a rezidenční město Habsburků a také jedna ze světových kulturních metropolí, byla a je domovem mnoha umělců.
 
Po celé zemi se každoročně koná více než 200 hudebních a tanečních festivalů. Od stálic světové festivalové scény až po malé, s pořadatelským regionem úzce propojené festivaly: všechny jsou však ovlivněny bohatými dějinami země, interakcí s proměnlivostí krajiny, ve které se pořádají, specifickou atmosférou ve městech a dlouhou tradicí kulinářství. A samozřejmě také lidmi, kteří zde žijí.

Salcburský festival „Salzburger Festspiele“, jeden z nejvýznamnějších festivalů na světě byl založen roku 1920 jako projekt k zachování míru a odstartoval dlouhou festivalovou tradici Rakouska. Právě tak pozoruhodným pevným bodem v ročním kulturním kalendáři je festival Bregenzer Festspiele, odehrávající se na největší jezerní scéně světa.

Paleta festivalů je skutečně pestrá. Najdeme zde v evropském měřítku renomované festivaly klasické hudby, jako jsou Styriarte, vedený slavným dirigentem Nikolausem Harnoncourtem, Festival Ferencze Liszta a Haydnův festival v Burgenlandu nebo Tyrolský festival v Erlu. Za nejznámější schubertovský festival na světě je považována Schubertiade v Hohenemsu a Schwarzenbergu. V zámeckém parku v Grafeneggu se v létě scházejí světové hvězdy vážné hudby.

Některé festivaly zase graciézně překlenují příkop mezi tradiční a současnou hudbou. Například Carinthischer Sommer v Korutanech. Nebo Dunajský festival v Kremži, který příjemně udivuje a zároveň inspiruje svou vzrušující směsicí moderního tance, činohry a neobvyklé hudby stojící stranou hlavního proudu. Stejně jako festival „Glatt und Verkehrt“, jehož program si je vědom vlastních regionálních kořenů, zároveň však jako festival world music sahá svým vlivem daleko za hranice. Také festival Ars Electronica v Linci záměrně překračuje hranice a orientuje se na budoucnost.

Jazzové hudbě jsou v Rakousku zasvěceny hned dva renomované festivaly, vídeňský Jazzfest a Jazzový festival v Saalfeldenu. Koncerty jazzových hvězd na horských chatách „Jazz auf der Alm“ jsou pouze jedním z vrcholů nejvýznamnějšího evropského festivalu současného jazzu, který každoročně přitahuje četné návštěvníky.

Ani při tanci se kreativitě a otevřenosti meze nekladou. Festival ImPulsTanz ve Vídni je největším evropským festivalem současného tance. Přitahuje umělce z celého světa a proměňuje Vídeň v globální místo setkávání kultur, nebo lépe řečeno v obří taneční scénu. Světová taneční elita se sjíždí také do Innsbrucku. Innsbrucké taneční léto (Innsbrucker Tanzsommer) láká každý rok známé choreografy a tanečníky.

Infobox: Festival pro všechny smysly

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.