Please choose Language or Country
or

Kulturní a tematicky zaměřené trasy

Málokterá země se může pochlubit tolika kulturními pamětihodnostmi jako právě Rakousko. V průběhu staletí utvářely zdejší architekturu, lidovou kulturu a obyčeje nejrůznější vlivy. Kdo se při plánování své cesty do Rakouska zaměří na určité téma, bude překvapen, kolik toho lze vypátrat, zjistit a vlastními smysly poznat. Rakouské tematické trasy vedou k těm nejkrásnějším stránkám života. Lze tady zažít mnoho barev, vůni a chutí, spatřit plno zajímavostí a pozoruhodností a také potkávat lidi, kteří se i dnes věnují tradičním řemeslům.

Galerie: Kulturní a tematicky zaměřené trasy

  • Klášter Melk na Dunaji, Wachau © Österreich Werbung / Homberger Klášter Melk na Dunaji, Wachau © Österreich Werbung / Homberger
  • Riegersburg, Štýrsko © Österreich Werbung  Popp & Hackner Riegersburg, Štýrsko © Österreich Werbung Popp & Hackner

Dejme tomu, že vinařské trasy ve Štýrsku už dlouho nejsou žádným překvapivým tipem. Má to svůj dobrý důvod: půvab jižního Štýrska v kombinaci s vynikajícím štýrským vínem a chutnou domácí stravou jsou něčím, co určitě stojí za to spatřit a především ochutnat. Stejné potěšení s sebou přináší i prozkoumávání burgenlandských vinařských tras, kde však v centru pozornosti jsou na rozdíl od Štýrska spíše vína červená.

Pro, ty, kteří rádi okusují atmosféru uplynulých staletí, je dobré rozhodnout se pro některou z četných tematických tras, věnujících se často pohnuté historii Rakouska. Například na Štýrsko-burgenlandské zámecké cestě je jako perly na náhrdelníku seřazeno celkem 18 hradů a zámků, pocházejících z různých historických epoch. Za to, že zde na poměrně malém území najdeme tolik opevněných staveb, můžeme vděčit jedné prokazatelné skutečnosti: jihovýchod Rakouska totiž kdysi ležel na samém okraji Svaté říše římské národa německého, a odtud tato mohutná opevnění, sloužící jako záštita proti nepřátelským výbojům z východu. A tohoto úkolu se zhostila věru dobře: většina z těchto hradů a zámků totiž nikdy nepadla do rukou nepřítele - čestné místo mezi nimi zaujímá 850 let starý, respekt dodnes vzbuzující hrad Riegersburg, postavený na vrcholu strmého 482 metrů vysokého vulkanického kužele, který vypadá jako vystřižený přímo z pohádky. Dnes se dá tato kdysi „nejmohutnější pevnost křesťanstva" zdolat docela pohodlně pomocí pozemní lanovky a její brány jsou pro návštěvníky doširoka otevřeny. Stejně jako na mnoha dalších rakouských hradech a zámcích zde minulost ožívá v inscenacích plných fantazie. A tak čarodějnická výstava se starými mučicími nástroji nahání husí kůži nejen nejmenším návštěvníkům, ale také jejich rodičům. Také při pálení čarodějnic o Valpuržině noci a v letních nocích za úplňku se pořádají představení plná kouzel a čar.

Mnohem více než magii však vděčí Habsburkové za to, že se dokázali udržet téměř 600 let na evropském mocenském výsluní, své politické obratnosti. Po jejich stopách můžeme putovat po Cestě králů a císařů: stará královská cesta vede z Frankfurtu nad Mohanem až do Budapešti a na rakouském území protíná jádro někdejší habsburské monarchie. Dále vede podél Dunaje, kolem kdysi mocných kulturních a panovnických sídel s jejich barokními zámky, kláštery a skvostnými rezidencemi. Cestou se přitom dá zažít nejedno překvapení: jen málokdo například ví, že si Habsburkové v augustiniánském klášteře St. Florian nechali zřídit hned 16 přepychových císařských komnat, aby se zde mohli při svých cestách náležitě ubytovat. Také nejstarší rakouské město Enns není kupodivu zdaleka tak známé jako třeba impozantní benediktinský klášter v Melku, ačkoliv každý, kdo navštíví historické jádro Ennsu, je doslova okouzlen jeho středověkým rázem. Ještě dále proti proudu času se můžeme vydat po historické cestě starých Římanů zvané Transromanica, směřující z Německa přes Rakousko až do Portugalska, nebo po trase cesty Via Claudia Augusta – první skutečné silnice, vedoucí přes Alpy. Je úžasné, co všechno lidé již tenkrát přes hory převáželi: například španělský olej, víno z Kréty, čerstvé ústřice či koření z Asie. Ostatně někteří hostitelé podél trasy Via Claudia Augusta nabízejí svým hostům možnost ochutnat „římskou kuchyni“ i dnes.

Svůj otisk v zemi však zanechali nejen její panovníci: mnohé z rakouských tematických tras jsou proto věnovány tradičním lidovým řemeslům. Za poznáním významu dřeva jako stavebního a výrobního materiálu, zdroje energie, suroviny pro výrobu hudebních nástrojů či předmětu zájmu výtvarných umění se můžeme vydat po Dřevěné stezce v lesnatém štýrském regionu Murau. Ve vorarlberském Bregenzerwaldu zase podává svědectví o staleté sýrařské tradici Sýrová cesta se svými salašemi, statky, restauracemi a obchody se sýry. Ať už se návštěvníci vydávají na cestu za poznáním řemesel, dějin země, dobrým jídlem a pitím nebo za vším dohromady, máme pro ně jednu dobrou radu: cestování po rakouských tematických stezkách vyžaduje přibalit si s sebou dostatek času. Protože mezi body A a B na téže cestě může někdy ležet i celá věčnost.

Tematické a zážitkové trasy v Rakousku

Infobox: Kulturní a tematicky zaměřené trasy

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.