Please choose Language or Country
or

Světové kulturní dědictví v Rakousku

Zámek Schönbrunn a vídeňské Staré město, Salcburk a Štýrský Hradec, půvabná příroda ve Wachau a u Neziderského jezera, úchvatné horské panorama regionu Hallstatt-Dachstein a okolí Solné komory a první moderní horská železnice v Evropě na Semmeringu, mistrovské dílo inženýrství 19. století. 8 míst světového kulturního dědictví, z nichž každé je hodno obdivu.

Bilder: Světové kulturní dědictví v Rakousku

  • Vídeň-vnitřní město, ulice Graben s morovým sloupem © Österreich Werbung/Popp Vídeň-vnitřní město, ulice Graben s morovým sloupem © Österreich Werbung/Popp
  • Zřícenina hradu Aggstein ve Wachau © Österreich Werbung , Popp - Hackner Zřícenina hradu Aggstein ve Wachau © Österreich Werbung , Popp - Hackner
  • Dráha na Semmering © Österreich Werbung / OEBB Dráha na Semmering © Österreich Werbung / OEBB
  • Hallstatt, Horní Rakousko © Österreich Werbung/Weinhäupl Hallstatt, Horní Rakousko © Österreich Werbung/Weinhäupl
  • Zámek Schönbrunn ve Vídni © Wiesenhofer Zámek Schönbrunn ve Vídni © Wiesenhofer
  • Jezero Lange Lacke v Nár. parku Neusiedlersee © Österreich Werbung / Fotograf: Popp Hackner Jezero Lange Lacke v Nár. parku Neusiedlersee © Österreich Werbung / Fotograf: Popp Hackner

Štýrský Hradec (Graz)
Po staletí se kolem vrchu Schlossberg se známou věží s hodinami utvářel obraz města, zrcadlící od středověku působivými památkami nejdůležitější stavební slohy od gotiky přes renesanci, baroko a secesi až po současnou architekturu. Mimořádný zážitek ze středověkého života si návštěvníci odnášejí ze světoznámé zbrojnice Zeughaus. Ale také ulice a uličky Štýrského Hradce podávají svědectví o kulturním významu města, v jehož každodenním životě hrály a hrají rozhodující úlohu umění a kultura.
Graz Tourismus


Hallstatt-Dachstein / Solná komora
V srdci bájemi opředené Solné komory (Salzkammergut) se na úpatí majestátního Dachsteinu ukrývá perla zvláštního půvabu. Historická kulturní krajina s místy Hallstatt, Gosau, Obertraun a Bad Goisern, utvářená po více než tři a půl tisíciletí lidskou činností. Tradice těžby soli tu sahá až do střední doby bronzové a stala se základem prosperity zdejších obyvatel. Objevte půvabnou architekturu s charakteristickými dřevěnými ornamenty a pocítíte sílu historie, která tudy kráčela.
Solná komora


Neusiedler See (Neziderské jezero)
U největšího středoevropského stepního jezera se vzájemně setkávají pusta a pásmo rákosí, půvabné vinice se zde rozprostírají takřka od obzoru k obzoru. Rakousko-maďarská pohraniční oblast sahá od nížiny přes jezero s obřími pásy rákosí až po malebné osady, nádherné vinohrady a rozlehlé pastviny, na nichž se pase šedý skot a bílí osli. Archeologické památky, vápencové lomy, antické svatyně, typické podlouhlé statky a zámky jsou svědky působivé historie zdejšího osídlení – neboť Neziderské jezero je odnepaměti místem, kde se střetávalo mnoho kultur.
Neziderské jezero


Salcburk
Salcburk, ležící v srdci Evropy vděčí své celosvětové proslulosti nedostižnému půvabu své architektury, nádherné krajině, ve které se nachází a přízni osudu, díky které se zde roku 1756 narodil Wolfgang Amadeus Mozart.
Za bohatství a blahobyt tu vděčili staletí trvajícímu mezinárodnímu obchodu s „bílým zlatem“, tedy solí. Příjmy z obchodu se solí umožnily knížatům-arcibiskupům vystavět město, které díky svému italskému charakteru a četným sakrálním stavbám bývá nazýváno „Římem severu“.
Salcburk


Schönbrunn
Letní habsburská rezidence spolu se světoznámou zoologickou zahradou je třešničkou na dortu při každé návštěvě Vídně. Císařský zámecký areál Schönbrunn spolu s přilehlým komplexem dalších staveb a rozsáhlými zahradami patří k historicky a umělecky nejvýznamnějším barokním památkám Evropy.
Prohlídka okázalých komnat umožňuje nahlédnout do života někdejších panovníků a z přilehlé Gloriety se nabízí vskutku vladařský výhled na celý zámecký areál a město Vídeň. Klenotem zámeckého parku je architektonicky fascinující palmový skleník Palmenhaus, který v sobě ukrývá sbírku exotických rostlin. Zoo Schönbrunn, nejstarší a zároveň jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad v Evropě, se na jedné straně může pochlubit překrásnými barokními pavilony, na straně druhé pak prostornými výběhy pro zvířata, vybudovanými v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o životě zvířat.
Schönbrunn


Dráha na Semmering - Semmeringbahn
Nejkrásnější cesta z Vídně na jih Rakouska vede po železnici kolem „kouzelné hory“ Semmeringu. Již roku 1841 udělil tehdejší státní ministr Karel Bedřich Kübeck zakázku na výstavbu železniční trati do Terstu. Práce vedl stavební inženýr Carlo di Ghega, pocházející z Benátek. Dráha, zdolávající průsmyk v nadmořské výšce téměř 1 000 metrů (tehdy nejvyšší, po kolejích dosažitelný bod na světě), byla postavena za rekordních šest let, mezi roky 1848 a 1854. Trať, která byla již ve své době oceňována za harmonický soulad přírody a techniky, vtiskla jednou provždy ráz této jedinečné krajině. Ostatně region Semmering-Rax-Schneeberg patří mezi klasické evropské prázdninové destinace i dnes.
Semmeringbahn


Wachau
Krátký úsek Dunaje – 36 z celkových 2 800 km – se díky své rozmanité krajině, významným kulturním památkám a městským stavebním souborům stal historickou kulturní krajinou mimořádného významu. Krajina tvořená malebně se vinoucím údolím Dunaje, lužními lesy, strmými skalními útvary – a krajinnými prvky, které vytvořili lidé – například terasovité vinice, typické osady a nivy, kláštery, hrady, zříceniny – se navzájem harmonicky doplňují. Řada staveb, ze kterých se otevírá pozoruhodný výhled do kraje, sahá od kláštera v Melku přes zámek Schönbühel a zříceniny hradů Aggsteinu, Dürnsteinu a Hinterhausu až po zdaleka viditelné budovy kláštera Göttweig.
Wachau


Staré město Vídně
Historické centrum Vídně náleží díky své malebnosti k nejkrásnějším městským památkám v Evropě. Nesmazatelně se do tváře někdejšího rezidenčního města habsburských císařů vryly především tři epochy. Středověk se svým gotickým Svatoštěpánským chrámem, baroko, jehož nejvýznamnějším dědictvím je Hofburg s výraznými kopulemi a konečně éra výstavby okružní třídy Ringstraße na sklonku 19. století, která městu přinesla skvostné stavby, mezi jinými Státní operu a budovu Kunsthistorisches Museum (Muzeum historie umění). K imperiální atmosféře Starého města přispívají též četné kostely, paláce a parky. S vídeňským Starým městem jsou ovšem spojeny také bohaté umělecké sbírky, nashromážděné mocnými vladaři, staletí dlouhá hudební tradice i požitek z vídeňské kuchyně, útulné kavárny a nostalgické nákupy u někdejších c. a k. dvorních dodavatelů.
Wien Tourismus

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.