Please choose Language or Country
or

Objevování ticha

Některé z nejkrásnějších rakouských klášterů nabízejí možnost nahlédnout do jejich staleté tradice. Architektonické klenoty s láskyplně založenými zahradami, umělecké poklady a rovněž společný život s mnichy a jeptiškami vybízejí k tomu, abyste se zde na čas začali věnovat podstatným otázkám lidského života.

To kouzelné slovo zní ticho. Ticho, které v běžném životě snad přestalo existovat. Navíc nabízejí kláštery ještě rozdílná tematická zaměření, například na téma zdraví. Vždyť právě v klášterech se uchovává a praktikuje prastaré vědění spjaté s léčením těla, mysli a duše jako je například půst, který dnes prožívá skutečnou renesanci. Lidé, kteří přijedou na čas do kláštera, se mohou seznámit s léčivými bylinami a přivézt si je s sebou domů v podobě mastí nebo čajů. Kromě toho se leckde nabízí také možnost naučit se základy některých tradičních pohybových a léčebných metod z Dálného východu jako je například šiatsu, čchi-kung nebo tai-či, které byly vyvinuty většinou k aktivování mnichů, jelikož původně neměli dostatek pohybu.

Zvláště zajímavou kombinaci domácích a exotických metod, přírodní a moderní medicíny nabízí klášter Marienkron v Burgenlandu na okraji národního parku Neusiedler See. Tento klášter byl založen teprve v roce 1955 z opatství Heiligenkreuz, ale už od roku 1969 tam 15 sester cisterciaček vede lázeňský dům a relaxační centrum. Klientům postiženým civilizačními chorobami pomáhají znovu najít ztracenou rovnováhu. Využívají k tomu diety, půsty a Kneippovy metody, léčebné masáže a pohybovou terapii. Zvláště rozmanitá je  nabídka různých aktivit - léčebné kúry s kurzy čchi-kung a bible, vinné kúry, japonské umění zacházení s mečem, psychosociální poradna, autogenní trénink, křesťanská spiritualita, řecké kolové tance, jóga, zen a kvalita života ve stáří.

Další téma, které se nabízí při pobytech v klášterech, je kreativita. Daleko za hranicemi Rakouska jsou známy například umělecké kurzy, které se rok co rok pořádají v premonstrátském klášteře Geras v oblasti Waldviertel založeném před 800 lety. Za jeho barokním průčelím je ještě dnes patrná původní klášterní dispozice. Je to skvělé místo pro probuzení vlastní fantazie. Umělci, které si vyhledávají sami účastníci kurzů, vyučují různé výtvarné techniky. Postup je následující. Klášter vytiskne katalog s díly umělců, kteří se ucházejí o místo vedoucích výtvarných kurzů. Potenciální účastníci kurzů si podle tohoto katalogu vyhledají učitele, k němuž by chtěli chodit do kurzu. Pokud si nejsou ještě jisti, mohou se s umělci seznámit předem v rámci informačního setkání.

Některé kláštery se však soustřeďují na svou hlavní náplň, „duchovní" dimenzi. Nabízejí tradiční duchovní cvičení nebo jejich zjednodušenou variantu v podobě meditace v přírodě. Vítán je každý, ať už hledá cestu k Bohu, nebo cestu sám k sobě. Nebo je snad takové hledání totéž? V každém případě jde o to, aby člověk získal odstup od zaběhnutých stereotypů všedního života, aby se podíval na sebe a na svůj život jinýma očima a na základě toho pak svůj život nově uspořádal. A když pak dovolená v klášteře opravdu zabere, pak nesnáze všedního života ztratí najednou na významu. A možná se během pobytu najde řešení, jak se nesnázím vyhnout. Nebo člověk zjistí, že si ty nesnáze způsobil vlastně tak trochu sám.

Pro muže nabízí klášter Rein ve Štýrsku možnost žít s mnichy po určitou dobu pod jednou střechou, společně s nimi jíst a třeba s nimi také začít chodit na chórovou modlitbu (5:45 hodin, 12:00 hodin, 17:30 hodin) a zúčastnit se mše svaté (6:30 hodin, v neděli 8:00 hodin). Kromě toho, že si účastníci mohou vyzkoušet život mnicha na vlastní kůži, mají možnost chodit na procházky do lesa u kláštera a využít kdykoliv nabídku osobního rozhovoru s některým z řeholních kněží.


V benediktinském klášteře St. Lambrecht, který se nachází rovněž ve Štýrsku, se pro zájemce nabízí podobná možnost  - klášterní život na dobu určitou. Také zde mohou muži žít po jistou dobu v klášterní komunitě. To je ovšem pouze malá část rozsáhlého programu kurzu, jehož tematická šíře je nevídaná. Program kurzu Škola bytí se dělí na „duchovní školu", „školu managementu" a „školu kreativity".  „Škola kreativity" zahrnuje kurzy malování a kreslení, kurzy divadla, filmu a tance pro děti, výstavy současných výtvarných umělců, ale účastníci se mohou seznámit také s technikami shiatsu, čchi-kung a tai-chi. Ale kdo by hledal v klášteře školu managementu? Když se však na věc podíváte hlouběji, bude vám to připadat naprosto logické. Vždyť kláštery byly ve středověku prvními většími „podnikatelskými subjekty". Také v klášteře St. Lambrecht začali řádoví bratří nejdříve - jako ostatně všichni benediktini - s mýcením lesů a s obděláváním půdy. Později začali v blízkém i vzdálenějším okolí budovat „pastorální infrastrukturu", to znamená, že zakládali celou řadu kostelů a o tyto kostely pečovali. Jedním z nich byl také slavný poutní kostel v Mariazell.
A ruku v ruce s hospodářskou kompetencí přichází také kompetence sociální. Na základě řehole sv. Benedikta musely kláštery již velmi záhy vyvíjet strategie, jak uspořádat společný život, hierarchii v klášteře, ale také jak zvládnout nastalé konflikty a jak dosahovat hospodárnosti... A semináře ve škole managementu vycházejí právě z těchto letitých klášterních zkušeností. I dnes se jedná o strategie při řešení konfliktů, jak se vypořádat s rozpory, jak si uspořádat čas, jak se vyrovnat s vlastní identitou a s autoritami a samozřejmě jde i o základní představy o životních hodnotách. A o to, jak se vyrovnat sám se sebou.

Inspirace pro váš odpočinek a relaxaci

  • Wellness ve Wagrain-Kleinarl, SalzburgerLand © SalzburgerLand Wellness ve Wagrain-Kleinarl, SalzburgerLand © SalzburgerLand
  • Relaxace ve Feuerberg Mountain resort © Österreich Werbung/Peter Burgstaller Relaxace ve Feuerberg Mountain resort © Österreich Werbung/Peter Burgstaller
  • Odpočinek a relaxace v Rakousku © Österreich Werbung, Wolfgang Zajc Odpočinek a relaxace v Rakousku © Österreich Werbung, Wolfgang Zajc
  • Regenerace na zahradní terase, Feuerberg © Österreich Werbung / Peter Burgstaller Regenerace na zahradní terase, Feuerberg © Österreich Werbung / Peter Burgstaller
  • Relaxace ve vířivce s nádherným výhledem © Matthias Witzany Relaxace ve vířivce s nádherným výhledem © Matthias Witzany

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.