Please choose Language or Country
or

Dějiny Rakouska

Dějiny Rakouska jsou, obdobně jako dějiny většiny evropských zemí, plné změn a zvratů. Přesto se napříč staletími utvrzovaly jednotlivé elementy rakouského charakteru. Především sklon k požitkům, kráse, kultivovanosti tu působil jako stabilní hnací síla.

Dějiny Rakouska

Brána Heidentor v Carnuntum, Dolní Rakousko © Österreich Werbung /  Diejun Brána Heidentor v Carnuntum, Dolní Rakousko © Österreich Werbung / Diejun

Pravěk a starověk

Již ve starší době kamenné (zhruba do roku 8.000 př.n.l.) je území dnešního Rakouska, úrodné údolí Dunaje a alpská údolí, osídleno.
čtěte více zde
Listina Ostarrichi © Österreich Werbung / Gerhard Trumler Listina Ostarrichi © Österreich Werbung / Gerhard Trumler

Od Ostarrichi po Österreich

Na počátku stěhování národů římský vliv v podunajských zemích slábne. Od 6. století osídlují zemi Bavoři. Aby zastavil další pronikání Slovanů a Avarů, zřizuje francký panovník Karel Veliký kolem roku 800 n.l. pohraniční marku na území dnešního Dolního Rakouska.
více o počátcích rakouských dějin
Rudolfova koruna v Klenotnici/Hofburg © Österreich Werbung / Lois Lammerhuber Rudolfova koruna v Klenotnici/Hofburg © Österreich Werbung / Lois Lammerhuber

Počátky panování Habsburků

O více než 100 let později nastupuje vládu král Rudolf I. – jako první panovník z habsburské dynastie, která od té doby po téměř 650 let řídí osudy země.
vláda Habsburků
Pomník Johanna Strausse, Vídeň © Österreich Werbung / Hans Wiesenhofer Pomník Johanna Strausse, Vídeň © Österreich Werbung / Hans Wiesenhofer

Od biedermeieru k secesi

Francouzská revoluce 1789 a následné uchvácení moci Napoleonem změní mnohé: Rakousko je vtaženo do napoleonských válek a v letech 1814/15 jako hostitel Vídeňského kongresu spolupůsobí při vytváření nového mocenského uspořádání Evropy.
od biedermeieru až po secesi
Vídeň - Náměstí Hrdinů © Österreich Werbung / Volker Preusser Vídeň - Náměstí Hrdinů © Österreich Werbung / Volker Preusser

20. století

Napětí v mnohonárodnostním státě vrcholí roku 1914 vražedným atentátem na rakouského následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda v Sarajevu, který se stává spouštěcím momentem první světové války.
Rakouské dějiny 20. století

Nebyly nalezeny žádné výsledky!

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.