Please choose Language or Country
or

Pasové a celní formality

Celní a pasové formality v Rakousku.

Do Rakouska volnou cestou
-Vstup České republiky do Schengenského prostoru přinesl ukončení hraničních kontrol na hranicích se sousedními státy. Hranice je možné překračovat i mimo současné hraniční přechody a bez časového omezení. Při přejíždění hranic vozidly není nutné zastavovat a předkládat cestovní doklady.

Vstupem do Schengenu se však nic nemění na povinnosti prokázat se v případě potřeby platným cestovním dokladem. Tím je pro státní občany České republiky platný cestovní pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Povinnost cestovat s platným dokladem totožnosti se vztahuje rovněž na děti mladší 15 let.
Bližší informace: www.mvcr.cz.

Cestující s trvalým bydlištěm v zahraničí nepotřebují při překročení hranic pro své motorové vozidlo celní dokumenty. V Rakousku jsou uznávány řidičské průkazy a technická osvědčení motorových vozidel téměř všech zemí. Vozidla musí mít pojištění zákonné odpovědnosti (tzv. povinné ručení). Informujte se laskavě před odjezdem u svých autoklubů.

Celní ustanovení
Občan EU nepodstupuje při cestování v rámci EU celní kontrolu, neboť se pohybuje v rámci tzv. Vnitřního trhu. Celní kontroly však mohou být konány v případě podezření z pašování drog, převážení pornografie, pašování zbraní a střeliva. Legální cestou lze převážet zbraně a střelivo pouze tehdy, pokud osoba vlastní Evropský zbrojní pas. Léky je možno převážet pouze pro osobní potřebu.

Důležitá informace!
Přihlašovací povinnost pro cestující s 10.000 a více Euro
v hotovosti


Množstevní omezení:
Tabákové výrobky a alkoholické nápoje určené pro osobní potřebu a umístěné v zavazadle nepodléhají proclení.  Pokud jejich množství překročí následující množství, musíte doložit, že je zboží určeno pro osobní potřebu:
• cigarety: 800 kusů
• doutníčky (cigára a cigárka) (váha kusu max. 3 g): 400 kusů
• doutníky: 200 kusů
• tabák: 1 kg


Informace pro cestující se zvířaty
Před vstupem do Rakouska se zvířetem je nutné seznámit se s platnými předpisy o převozu zvířat. 

Hlavními zásadami jsou:

  • Psi, kočky a fretky, cestující do Rakouska ze zemí Evropské unie, musí mít platný veterinární pas, tzv. Europass, který v rámci EU existuje jako jednotný doklad. V ČR je vystavován schválenými soukromými veterinárními lékaři.
  • Zvíře musí být označeno mikročipem, jehož číslo musí být v pasu uvedeno, nebo tetováním. Tetování musí být z doby před 3. červencem 2011 a musí být dobře viditelné.
  • Zvíře musí mít platné očkování proti vzteklině, informace o očkování musí být uvedena v pasu.


Aktuální informace (v němčině) o předpisech pro vstup do Rakouska se zvířaty naleznete na stránkách rakouského Ministerstva financí www.bmf.gv.at

Bližší informace v češtině naleznete na stránkách Státní veterinární správy ČR.
 

Inspirace pro Vaši cestu do Rakouska

  • Do Rakouska autem © Taurus.info.pl Do Rakouska autem © Taurus.info.pl
  • Vlak ÖBB © ÖBB / Harald Eisenberger Vlak ÖBB © ÖBB / Harald Eisenberger
  • Flixbus © Flixbus Flixbus © Flixbus
  • Schiff auf der Donau © Österreich Werbung /  Diejun Schiff auf der Donau © Österreich Werbung / Diejun

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.